Doprinos svetskom miru

Za više informacija možete se obratitiambasadoru Fondacije Brahmananda Saraswati - Voji Trajkoviću na 065 819 20 22. Preuzimanje (download) donatorske karte na Vaš računar:donatorska-karta-srbija.pdf

Continue Reading Doprinos svetskom miru

ADHD

William Stixrud, Doktor nauka, klinički neuropsiholog, direktor "William Stixrud and Associates" u Silver Springu, Merilend, specijalista za grupne terapije radi neuropsiholške pomoći deci, adolescentima i odraslima koji pate od poremećaja…

Continue Reading ADHD

Obrazovanje

Porast tolerancije Učenici osnovne škole koji su naučili TM program pokazali su porast tolerancije posle 14 nedelja, za razliku od kontrolne grupe učenika. Objavljeno u: Dissertation abstracts International 38(7): 3372B–3373B,…

Continue Reading Obrazovanje

Poslovanje

Povećanje liderskih sposobnosti kod zaposlenih Zaposleni koji su naučili TM program pokazali su znatan porast liderskog ponašanja na kompozitnoj skali tokom četiri meseca istraživanja, nasuprot kontrolnoj grupi zaposlenih koja nije…

Continue Reading Poslovanje

Zdravlje

Smanjena potreba za medicinskom negom Smanjen broj dana u bolnici Poređenjem oko 2000 korisnika TM programa i baze od oko 600.000 ljudi iz velike holandske osiguravajuće kuće, nađeno je da…

Continue Reading Zdravlje

Mozak

Porast EEG koherencije EEG koherencija je merena grupi ljudi koji su tokom dve nedelje jednostavno udobno sedeli zatvorenih očiju, a zatim su naučili TM. Posle dve nedelje redovne meditacije zabeležen…

Continue Reading Mozak

Maharishi Mahesh Yogi

“Through Transcendental Meditation, the human brain can experience that level of intelligence which is an ocean of all knowledge, energy, intelligence, and bliss.” — Maharishi Program Transcendentalne meditacije ®(TM ®)…

Continue Reading Maharishi Mahesh Yogi