Doprinos svetskom miru

Za više informacija možete se obratiti
ambasadoru Fondacije Brahmananda Saraswati – Voji Trajkoviću na 065 819 20 22.

Preuzimanje (download) donatorske karte na Vaš računar:
donatorska-karta-srbija.pdf