Obrazovanje

You are currently viewing Obrazovanje

Porast tolerancije

Učenici osnovne škole koji su naučili TM program pokazali su porast tolerancije posle 14 nedelja, za razliku od kontrolne grupe učenika.

Objavljeno u: Dissertation abstracts International 38(7): 3372B–3373B, 1978.

Porast samorazvoja

Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajan porast samo-razvoja izmeren posle diplomiranja, za razliku od kontrolne grupe studenata sa tri druga univerziteta.

Objavljeno u: Dissertation abstracts International 51(10): 5048B, 1991.

Brže vreme reakcije

Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajano poboljšanje u brzini reagovanja, nasuprot kontrolnoj grupi studenata.

Objavljeno u: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.

Poboljšano pamćenje

Studenti koji su naučili TM program, posle 40 dana pokazali su poboljšane rezultate u kratkotrajnom pamćenju što ukazuje na bolju organizovanost misaonih procesa, upoređeno sa nasumice odabranim kontrolnim subjektima koji su prosto sedeli zatvorenih očiju, dva puta na dan.

Objavljeno u: Scientific Research on the TM Programme: Collected Papers Vol 1: 385–392, 1977.

Rast stvaralaštva

Osobe koje su naučile Mahariši TM pokazale su porast kreativnosti u poređenju sa kontrolnom grupom, što je izmereno višim nivoom likovne originalnosti posle pet meseci vežbe. Osim toga, pokazali su i više nivoe likovne fleksibilnosti i usmenog izražavanja (nije na grafikonu).

Objavljeno u: The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979.

Poboljšan uspeh na postdiplomskim studijama

Diplomirani inženjeri koji su naučili Maharišijev TM program pokazali su bolji uspeh na ispitima posle šest meseci nego nasumično izabrani kontrolni studenti.

Objavljeno u: British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985.

Poboljšane ocene na koledžu

Studenti koji su naučili TM program pokazali su statistički značajno uvećanje prosečnih ocena tokom tri ispitna roka u poređenju sa kontrolnom grupom.

Objavljeno u: Scientific Research on Maharishi’s TM Programme: Collected Papers Volume 1: 396–399, 1977.

Razvoj inteligencije – povećan IQ kod studenata

Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajan rast inteligencije u poređenju sa kontrolnom grupom studenata.

Objavljeno u: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116