Razvoj inteligencije

Razvoj inteligencije - povećan IQ kod studenata Studenti koji su upražnjavali TM i TM-sidhi program znatno su povećali svoju inteligenciju, za razliku od kontrolne grupe studenata. Objavljeno u: Personality and…

Pročitaj još Razvoj inteligencije

Rast stvaralaštva

Rast stvaralaštva Osobe koje su naučile Mahariši TM pokazale su porast kreativnosti u poređenju sa kontrolnom grupom, što je izmereno višim nivoom likovne originalnosti posle pet meseci vežbe. Osim toga,…

Pročitaj još Rast stvaralaštva

Bolje pamćenje

Bolje pamćenje Studenti koji su naučili TM program, posle 40 dana pokazali su poboljšane rezultate u kratkotrajnom pamćenju što ukazuje na bolju organizovanost misaonih procesa, upoređeno sa nasumice odabranim kontrolnim…

Pročitaj još Bolje pamćenje

Brže vreme reagovanja

Brže vreme reagovanja Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajano poboljšanje u brzini reagovanja, nasuprot kontrolnoj grupi studenata. Objavljeno u: Personality and Individual Differences…

Pročitaj još Brže vreme reagovanja

Rast samorazvoja

Rast samorazvoja Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajan porast samo-razvoja izmeren posle diplomiranja, za razliku od kontrolne grupe studenata sa tri druga univerziteta.…

Pročitaj još Rast samorazvoja