Poslovanje

You are currently viewing Poslovanje

Povećanje liderskih sposobnosti kod zaposlenih

Zaposleni koji su naučili TM program pokazali su znatan porast liderskog ponašanja na kompozitnoj skali tokom četiri meseca istraživanja, nasuprot kontrolnoj grupi zaposlenih koja nije bila uključena u ovaj program.

Objavljeno u: Career Development International 4: 149–154, 1999.

Poboljšanje međuljudskih odnosa na poslu i kod kuće

Istraživanje koje je obuhvatilo rukovodioce i radnike fabrike automobila našlo je da su posle tri meseca redovne vežbe TM zaposleni pokazali poboljšanje ličnih i odnosa sa saradnicima, za razliku od kontrolnog uzorka uzetog sa istih radnih mesta.

Objavljeno u: Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993.

Povećano zadovoljstvo profesionalnim i ličnim životom

Istraživanje koje je obuhvatilo rukovodioce i radnike fabrike automobila našlo je da su posle tri meseca redovne vežbe TM zaposleni pokazali porast zadovoljstva ličnim i profesionalnim životom, za razliku od kontrolnog uzorka uzetog sa istih radnih mesta.

Objavljeno u: Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993.

Smanjena impulsivnost radnika

Istraživanje koje je Japanski nacionalni institut za industrijsko zdravlje sproveo u kompaniji teške industrije (oko 50.000 zaposlenih) Sumitomo Heavy Industries pokazalo je smanjenje impulsivnosti kod radnika koji su naučili TM program, za razliku od kontrolne grupe radnika.

Objavljeno u: Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990.

Povećana efikasnost na poslu

Istraživanje koje je obuhvatilo rukovodioce i radnike fabrike automobila našlo je da su posle tri meseca redovne vežbe TM zaposleni pokazali veću efikasnost, za razliku od kontrolnog uzorka uzetog sa istih radnih mesta.

Objavljeno u: Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993.

Povećanje radnih sposobnosti

Zaposleni koji su naučili TM program pokazali su poboljšanje radnih sposobnosti, za razliku od kontrolnih subjekata.

Objavljeno u: Academy of Management Journal 17: 362–368, 1974.