Licencirani učitelji transcendentalne meditacije

Licencirani učitelji
Transcendentalne meditacije u Srbiji

Beograd

Branko Čičić [email protected] 069 219 45 63
Daliborka Janić [email protected] 063 103 33 60
Dragan Kordić [email protected] 064 496 23 09
Dragutin Mićanović [email protected] 063 372 059
Emina Herceg [email protected] 063 865 91 10
Ljubomir Kojo [email protected] 064 132 01 41
Maja Popov [email protected] 063 558 981
Marija Petrović [email protected] 064 298 01 47
Milija Petrović [email protected] 064 197 26 02
Milivoje Vučković [email protected] 063 486 095
Milan Nikolić [email protected] 061 255 55 66
Milovan Čolić [email protected] 062 158 34 41
Milan Popov [email protected] 063 771 06 09
Mirjana Stojanović [email protected] 063 194 88 50
Natasja Čičić [email protected] 060 750 07 22
Predrag Kovačević [email protected] 063 218 359
Slavica Hinić [email protected] 064 121 28 45
Srđan Bajalica [email protected] 064 221 35 63
Vladimir Čobić [email protected] 069 149 98 92
Žarko Trišić [email protected] 065 339 93 39
Goranka Prelević [email protected] 063 236 365
Zoran Mirjanić [email protected] 063 659 161
Vladimir Negovanović [email protected] 069 131 43 15
Dragutin Vukićević   063 821 88 12
Mara Gluhajić   063 120 92 37
     

Novi Sad

Dejan Berbatović[email protected]064 259 55 69
Borivoj Đukić[email protected]064 208 58 73
Jadranka Ardalić[email protected]063 523 356
Milica Miladinović[email protected]064 460 89 01
Željko Vučković[email protected]063 813 30 62

Zrenjanin

Jožef Viola[email protected]064 175 68 01
Davor Čolaković[email protected]069 122 0973

Subotica

 

Jožef Kujundžić[email protected]062 844 3476

 

Senta

Oto Šeregi[email protected]064 193 84 04

Novi Kneževac

Oto Šeregi[email protected]064 193 84 04

Kragujevac

Milivoje Vučković[email protected]063 486 095

Kraljevo

Dragan Mirković[email protected]063 826 70 29
Jole J Ram              [email protected]062 151 22 90    

Bela Crkva

Zoran Mirjanić[email protected]063 659 161
Goran Stamenković[email protected]060 085 10 88
Danijela Stamenković[email protected] 

Sremski Karlovci

Dinko Koska[email protected]063 587 644

Čačak

Jole J Ram[email protected]062 151 22 90

Užice

Vladimir Jovanović[email protected]064 443 32 62
Ana Ćirović[email protected]064 307 70 21
Jole J Ram               [email protected]                062 151 22 90

Paraćin

Milivoje Vučković[email protected]063 486 095

Pirot

Marija Antić                 [email protected]

Pančevo

Zoran Mirjanić[email protected]063 659 161

Valjevo

Mirjana Stojanović[email protected]063 194 88 50