Rita Benn, Doktor nauka , Savetnik NIH (National Institutes of Health)

You are currently viewing Rita Benn, Doktor nauka , Savetnik NIH (National Institutes of Health)
Rita Benn, Ph.D., direktor Sektora za obrazovanje pri Centru za komplementarnu i alternativnu medicinu Univerziteta Mičigen, naučni istraživač u Sektoru za porodičnu medicine i naučni saradnik Instituta za proučavanje žena i polova na istom Univerzitetu. Dr. Benn radi kao naučni recenzent za istraživanja pri Nacionalnom centru za komplementarnu i alternativnu medicinu NIH-a (National Institutes of Health).

„Kako program transcendentalne meditacije ima sposobnost da omogući učenicima da više cene sebe, on izuzetno utiče na druge oblasti njihovog života. TM može sprečiti poremećaje mentalnog zdravlja a takođe i sklonost ka upotrebi lekova.“