Rast stvaralaštva

You are currently viewing Rast stvaralaštva

Rast stvaralaštva

Osobe koje su naučile Mahariši TM pokazale su porast kreativnosti u poređenju sa kontrolnom grupom, što je izmereno višim nivoom likovne originalnosti posle pet meseci vežbe. Osim toga, pokazali su i više nivoe likovne fleksibilnosti i usmenog izražavanja (nije na grafikonu).

Objavljeno u: The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979.