Brže vreme reagovanja

You are currently viewing Brže vreme reagovanja

Brže vreme reagovanja

Studenti koji su upražnjavali TM i TM sidhi program pokazali su statistički značajano poboljšanje u brzini reagovanja, nasuprot kontrolnoj grupi studenata.

Objavljeno u: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.