Bolje pamćenje

You are currently viewing Bolje pamćenje

Bolje pamćenje

Studenti koji su naučili TM program, posle 40 dana pokazali su poboljšane rezultate u kratkotrajnom pamćenju što ukazuje na bolju organizovanost misaonih procesa, upoređeno sa nasumice odabranim kontrolnim subjektima koji su prosto sedeli zatvorenih očiju, dva puta na dan.

Objavljeno u: Scientific Research on the TM Programme: Collected Papers Vol 1: 385–392, 1977.