Univerziteti i istraživački centri

Istraživanja TM tehnike – spisak univerziteta i istraživačkih centara

Istraživanja su vršena u više od 200 naučnih institucija širom sveta uključujući i:

Medicinske škole

 • Harvard Medical School
 • Medical College of Georgia
 • Medical College of Wisconsin
 • Stanford Medical School
 • UCLA Medical School
 • University of California Medical School, San Francisco
 • University of Chicago Medical School
 • University of Colorado Medical Center
 • University of Michigan Medical School
 • University of Southern California Medical School
 • University of Virginia Medical Center
 • Yale Medical School

Univerziteti

 • Boston University
 • Cornell University
 • George Washington University
 • Harvard University
 • Indiana University
 • Maharishi University of Management
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Ohio State University
 • Pennsylvania State University
 • Princeton University
 • Purdue University
 • Stanford University
 • UCLA
 • University of Arkansas
 • University of California, Berkeley
 • University of California, San Diego
 • University of Florida
 • University of Georgia
 • University of Kansas
 • University of Maryland
 • University of Massachusetts
 • University of Michigan
 • University of Minnesota
 • University of Oklahoma
 • University of Pittsburgh
 • University of Southern California
 • University of Tennessee
 • University of Texas, Austin
 • University of Washington
 • West Virginia University
 • Xavier University