Veća moralna zrelost

You are currently viewing Veća moralna zrelost

Veća moralna zrelost

Studenti koji su vežbali TM program pokazali su daleko veći stepen moralne zrelosti u poređenju sa kontrolnom grupom koja nije primenjivala ovu metodu. Kontrolna grupa je bila sačinjena od studenata koji su nameravali da počnu sa vežbom TM, što ukazuje da je primećena razlika u moralnoj zrelosti nastala kao posledica vežbanja TM programa.

Objavljeno u: Dissertation abstracts International 36(7): 4361a, 1976.