Veća akademska postignuća

You are currently viewing Veća akademska postignuća

Veća akademska postignuća

Studenti mašinstva koji su naučili TM pokazali su bolje rezultate na redovnim ispitima posle šest meseci, poređeno sa nasumice izabranim kontrolnim studentima.

Objavljeno u: British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985.