Ralph Wolff, član komisije za akreditaciju

You are currently viewing Ralph Wolff, član komisije za akreditaciju
Ralph Wolff, J.D., izvršni direktor Komisije za Akreditaciju viših koledža i univerziteta u Zapadnoj asocijaciji škola i koledža (WASC), koja akredituje blizu 150 koledža i univerziteta u Kaliforniji i čitavom Zapadnom regionu; bivši predavač u Pravnoj školi Univerziteta Dejton, osnivač Antioh škole prava – prve pravne škole izričito posvećene pripremi pravnika za služenje širokih narodnih masa – uglavnom siromašnih. Nekadašnji Dekan škole postdiplomskih studija u Antiohu.

„Učenicima je potrebno nešto više od pukih činjenica da bi postali uspešni žitelji savremenog sveta. Potrebno im je nešto za razvoj samopouzdanja; sposobnost da uče i međusobno se poštuju; sposobnost da poštuju sami sebe i da žive zdravim životom. Transcendentalna meditacija je put da se učenik iznutra razvija. Upoznao sam se sa ovom tehnikom pre 25 godina i bio zadivljen prvim naučno potvrđenim dobrobitima na UCLA i Harvard Medical School. Ubrzo sam se upoznao i sa negativnim stavovima nekih ljudi o TM. Istraživao sam te stavove i nisam mogao da pronađem stvarnu osnovu za njih. Nakon toga sam naučio da vežbam TM i, posle 25 godina utvrdio da je lična korist ogromna.“