Škola

You are currently viewing Škola

Više od 200.000 učenika u javnim i privatnim školama u SAD i širom sveta upražnjava TM tehniku tokom školskog „vremena tišine“.

{rokbox thumb=|/images/stories/istrazivanja/obrazovanje/video-cbs.jpg|}http://www.youtube.com/v/SS_RR0LYt0Q{/rokbox}

CBS Sunday Morning – izvanredni uspesi Maharišijeve škole (K-12) iz Ajove, u kojoj svih 300 učenika meditira.

{rokbox thumb=|/images/stories/istrazivanja/obrazovanje/video-bk.jpg|}http://www.youtube.com/v/2dIHp90xRI4{/rokbox}

BK TV – Prilog o primeni TM na državnom Univerzitetu u Simferopolju, Krim.

Uspeh u obrazovanju

Rast sreće

Istraživači sa Univerziteta Mičigen otkrili su da srednjoškolci koji vežbaju TM pokazuju više sreće, a manje pate od anksioznosti i depresije u poređenju sa kontrolnom grupom.

TM & ADHD

Do sada objavljena istraživanja pokazuju da je tehnika TM veoma delotvorna u smanjenu „sindroma hiper-aktivnog nedostatka pažnje“ (ADHD) kada se primeni na učenike koji imaju probleme sa učenjem.

Poboljšan uspeh u školi

U Ajovi postoji škola čiji svi učenici i nastavnici vežbaju TM. Postižu najbolje rezultate na standardnim testovima za proveru uspeha.

Alarmantan porast stresa u učionicama pogoršava široko rasprostranjene probleme u obrazovanju kao što su loš akademski uspeh, anksioznost, depresija, nasilje u školama, nezadovoljstvo učenika predavačima i nezadovoljstvo predavača učenicima…

Mnoge škole na Zapadu su uvele „vreme tišine“ – na početku i na kraju svakog školskog dana učenici sede u tišini i odmaraju se ili čitaju u sebi. Ovo „vreme tišine“ je uvedeno da bi se smanjio stres u školama.

Danas sve više škola kako u SAD, tako i u Latinskoj Americi i Indiji, nudi svojim predavačima i učenicima mogućnost da nauče i upražnjavaju tehniku transcendentalne meditacije i tako na najbolji način iskoriste „vreme tišine“. Primenom ove jednostavne, naučno dokazane tehnike za smanjenje stresa razvija se potpuni kreativni potencijal svih učesnika u procesu obrazovanja, čime se smanjuju i uklanjaju gorući problemi savremenog obrazovanja.

Američki komitet za škole bez stresa

Komitet SAD za škole bez stresa osnovan je 2005. godine u saradnji sa Fondacijom za Obrazovanje zasnovano na svesti i svetski mir, koju je pokrenuo čuveni režiser Dejvid Linč. Jedan od ciljeva ove fondacije je da se učenicima i nastavnicima u javnim i privatnim školama omogući upražnjavanje TM programa tokom „vremena tišine“. Drugi cilj je obezbeđivanje novčanih sredstava za naučna istraživanja o uticaju TM na razvoj stvaralaštva i inteligencije, na poboljšanje akademskog uspeha, na smanjenje zloupotrebe droga i alkohola, ankioznosti, depresije itd.

Šta kažu lekari i obrazovni radnici

{rokbox text=|William Stixrud, Ph.D.|}index2.php?option=com_content&view=article&id=116&template=popups{/rokbox}, klinički neuropsiholog.
{rokbox text=|Rita Benn, Ph.D.|}index2.php?option=com_content&view=article&id=117&template=popups{/rokbox}, NIH savetnik.
{rokbox text=|Ralph Wolff|}index2.php?option=com_content&view=article&id=118&template=popups{/rokbox}, član komisije za akreditaciju