Program seminara MVP

Seminar

VEDSKA – PRIRODNA POLJOPRIVREDA

Maharišijeva Vedska Poljoprivreda (MVP)

16 lekcija od 5-7 aprila 2019 godine

Maharišijeva vedska nauka u poljoprivredi u životnoj sredini
Ključ za lično prosvetljenje i globalno izobilje, održivost i nepobedivost

Teme seminara raspoređene u 16 lekcija
Poljoprivreda zasnovana na svesti

1. Pregled seminara
2. Preobražaj moderne poljoprivrede od oranja do ne-oranja
3. Preobražaj nauke o zemljištu od hemijske u biološku
4. Preobražaj plodnosti zemljišta od ograničene u neograničenu
5. Preobražaj baštovanskih tehnika čiji je cilj bio dobar spoljašnjnji izgled u tehnike čiji je rezultat unutrašnja hranljiva vrednost
6. Preobražaj poljoprivrede – od primene hemikalija u stvaranje humusa
7. Preobražaj otpadaka u plodno zemljište pravljenjem komposta
8. Principi organske poljoprivrede od kvantiteta u kvantitet plus kvalitet
9. Dublji principi vedske poljoprivrede – od materije do zvuka
10. Mahariši inauguriše vedsku poljoprivredu
11. Vedska poljoprivreda kao potpuno znanje – od ljudske inteligencije do inteligencije Prirode
12. Postepeno otkrivanje potpunog Prirodnog zakona u poljoprivredi i životnoj sredini
13. Veda u životnoj sredini u osnovi poljoprivrede – od materije do inteligencije unutar materije
14. Principi vedske poljoprivrede – od najprofinjenijeg mišljenja do najvećih prinosa
15. Od siromaštva do izobilja – Maharišijev program za iskorenjivanje siromaštva
16. Poljoprivreda zasnovana na svesti ima svoj raspon od jedinstvenog polja do zemljoradničkih polja

Ovaj seminar nudi znanje vedske poljoprivrede kao celine (po prvi put). Seminar je za svakoga ko želi da ima znanje o stvarno zdravoj hrani i kako se ona proizvodi i za svakog baštovana i svakog zemljoradnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je da da duboki uvid u poljoprivredu koju je Mahariši Maheš Yogi, fizičar i videći naučnik i učitelj u polju svesti u svetu danas, vrednovao kao “usklađivanje – razvijanje”, “usklađivanje sa proizvodnom inteligencijom Prirodnog zakona”. Proizvodna inteligencija Prirodnog zakona je Ustav univerzuma, jedinstveno polje svih zakona prirode koje određuje evoluciju svakoga i svega u životnoj sredini i u celom univerzumu. Zakoni prirode koji regulišu preobražaj u životnoj sredini podržavaju principe koji vladaju u vedskoj organskoj poljoprivredi i baštovanstvu. U oblasti praktične primene, učesnici seminara stiču doboko razumevanje tehnika najuspešnjije prirodne poljoprivrede i baštovanstva koje su u isto vreme i najjednostavnije i najlakše za primenu. Učesnici seminara uče da su baštovanstvo i poljoprivreda prirodan izraz “usklađivanja sa Proizvodnom inteligencijom Prirodnog zakona”. Učesnici dobijaju nadahnuće da primenjuju tehnike i principe u svojoj oblasti, nadahnuće da čine manje, a ostvaruju bolje rezultate.

Najzanimljiviji momenti uključuju sledeće:

• Maharišijevo izlaganje vedske poljoprivrede za sva vremena u terminima potpunog znanja, u terminima poljoprivrede zasnovane na svesti – „bilo šta može da se promeni u bilo šta – to je nauka o poljoprivredi. Iz zemljinog praha dolaze sve vrste lepih useva – sočnih, ukusnih, hranljivih. To je pretvaranje bilo čega u ono što želimo. Ovo pretvaranje bilo čega u ono što žto želim je čin Potpunog Prirodnog zakona koji se naziva i Jedinstveno polje. Dakle, razvijen um koji je budan u jedinstvenom polju ima praktično znanje koje mu omogućava da pretvori bilo šta u bilo šta. Tajna je potpun Prirodni zakon.

• Poljoprivreda kao nauko o preobražaju iz polja zvuka, u terminima savremene teorije jedinstvenog polja dr Džona Hegelina

• Potpuni Prirodni zakon: Ceo seminar je vizija životne sredine kao materijalnog izraza Potpunog Prirodnog zakona (Vede). On pokazuje nutritivni ciklus kao izraz dosledne razrade iz jedinstvenog stanja Prirodnog zakona. Potpuna poljoprivreda je predstavljena u svetlu zakona koji strukturišu funkcionisanje životne sredine. Tako, umesto pokušavanja da se poljopriverda dovede u sklad sa Prirodnim zakonom, poljoprivreda se vidi kao izraz Prirodnog zakona.

• Najpraktičniji i održivi metodi zemljoradnje i baštovanstva: Temeljiti prikaz najosnovnijih i najsavremenijih aspekata vedske poljoprivrede i baštovanstva, uključujući i nauku o zemljištu kako za početnike tako i za napredne. Opseg najboljih održivh metoda poljoprivrede i baštovanstva je opisan u detalje koji pokazuju da više održivi metodi zahtevaju manje posla i u većem su skladu s Prirodnim zakonom.

• Najskorija Maharišijeva uputstva: Seminar počinje od konkretnog praktičnog aspekta i pomoću sinteze ulazi dublje u principe do najdubje jedinstvene vrednosti, a zatm se pomoću analize izlazi na konkretnu praktičnu stranu ponovo u svetlu Jedinstva. Ovo smenjivanje sinteze i analize je tehnika za strukturisanje prosvetljenja učenika.

• Principi: Duboko razumevanje principa organske poljoprivrede i baštovanstva i Maharišijeve vedske poljoprivrede

• Praktično razumevanje metoda i tehnika vedskog baštovanstva i poljoprivrede, uključuje i kompostiranje i pravljenje kompostnog čaja, nema oranja, nema kopanja,prihvatljivo je plitko oranje, integrisano gajenje zitarica i pašnjačkih kultura, što podržava i moderna nauka, i što odslikava strukturu Kompletnog Prirodnog zakona (Vede)

• Mikroskopija: Postoji mogućnost dvodnevnog tečaja o mikroskopiji da se nauči kako se procenjuje punina mikrobiologije u kompostu i kompostnom čaju

• Nepotpuno znanje biva zamenjeno: Studenti stiču uvid kako su parcijalno znanje i štetne prakse hemijsko-industrijske poljoprivrede dvadesetog veka zamenjene efikasnijim metodima koji su hranljiviji za životnu sredinu i za potrošača

• Stvaranje savršenog zdravlja: Uloga vedske poljoprivrede u stvaranju savršenog zdravlja – poljoprivreda kao osnova nacionalnog zdravlja i nepobedivosti

• Kako Maharišijev program za uklanjanje siromaštva objedinjuje sve aspekte vedske nauke da stvori zdravlje, izobilje i nepobedivost naroda iz neiskorišćenog praha zemlje

• Seminar je skoro u potpunosti vizuelan, sastoji se od preko 1600 divnih slika i grafikona koji oživljavaju i objašnjavaju sve aspekte.

• Uputstva: Seminar je pripremljen pod vođstvom Dr. Toni Najdera – Maharađe Adhirađ Rađe Ram, dr Bevana Morisa, dr Suzi Dilbek, dr Ajki Hartmana.

Ovaj seminar će biti prava riznica za sve ljubitelje znanja.

Seminar je strukturisao dr Piter Svon koji je tokom mnogih godina radio s Maharišijem na projektima Maharišijeve vedske poljoprivrede i u tom procesu je temeljno istražio osnove proizvodnje hrane.

Mahariši je ovlastio dr Pitera Svona i dr Džona Konhausa da “se pobrinu za poljoprivredu u celom svetu”, rekavši da “je dr Svon majstor cele oblasti poljoprivrede” i vodio ga je u ovladavanju ovim aspektom znanja.

Nakon što je prisustvovao prvoj lekciji (koja daje pregled seminara) dr Bevan Moris je prokomentarisao:

“Ovo će biti deo nastavnog programa svih Poljoprivrednih fakulteta za sva vremena koja dolaze.”

Iskustva nakon prve lekcije seminara:

“Na ovom provm satu naučio sam više nego tokom 5 godina na poljoprivrednom koležu.” S V, nacionalni direktor “U ovoj lekciji sam naučio o poljoprivredi više nego celog svog života.” Komentar dvojice nacionalnih direktora

Utisci učesnika prethodnih tečajeva:

“Sjajan je seminar, sjajno objašnjava kako principe, tako i praktičnu stranu organske poljoprivrede i baštovanstva. Ovo je znanje koje svako u svetu treba da ima. Pokazalo se da hemikalije i oranje nisu neophodni i da sve zavisi od toga kako upravljamo biologijom zemljišta, inteligencijom same Prirode.”

N. K. “Najbolji seminar koji sam ikada pohađao. Razneo me je!”

JH, MUM Pošto potičem iz zemljoradničke porodice (bar tri generacije unazad moji preci su se bavili i zemljoradnjom i stočarstovom) imam iskustvo iz prve ruke šta je značio prelazak sa tradicionalnih poljoprivrednih metoda na potpuno destruktivne metode hemijske poljoprivrede i industrijske poljoprivredne proizvodnje po zdravlje zemljišta i biljaka i životinja i ljudi. Kao suprotnost tome, seminar MVP je bio tako ispunjavajući i za srce i za razum, tako podsticajan za intelekt, tako blažen, tako sjedinjujući za svest, tako pun znanja i informacija i nenapornih tehnologija za donošenje rešenja u svim oblastima zemljoradnje koja su danas preko potrebna. Seminar MVP povezuje u celinu sve aspekte čovekovog Sopstva i života na našoj planeti i bilo je divno videti koliko smo svi na seminaru uživali u primeni ovog novog znanja o radu s prirodom, koliko smo uživali radeći manje a postižući više, zagrtanjem biljaka, kompostiranjem, itd. Ove vežbe su dale i male konkretne rezultate u brzom rastu mnogih veoma zdravih povrtarskih kultura, na istom golom tlu na kome ih je ranije samo nekoliko bilo izraslo i bilo napadnuto insektima jer su bile slabe. Molim Vas, molim Vas, da ovaj seminar bude dostupan u svim zemljama u najkraćem mogućem roku.

Učesnica programa M. D., Tajland Naučila sam izuzetno mnogo… i što je najbitnije, otkrila sam kako se deo mene, koji je bio sakriven i tužan, budi želeći da se smeje sa životom ponovo.”

M G, Od svih seminara koje sam pohađao, ovo je bio seminar u kome sam najviše uživao i koji me je najviše nadahnuo! Širina i dubina istraživanja dr Pitera Svona je izvanredna, a ipak ga lako mogu pratiti i ne-naučnici kao što sam ja. Seminar je savršena mešavina praktičnih informacija za baštovana i najdubljih Maharišijevih principa života i življenja. Način na koji je sve što se tiče života na našoj planeti međusobno povezano je suštinski uzdižući. Ovo nije seminar koji zaobilazi probleme čovečanstva, već uspešno predstavlja jasna, jednostavna i izvodljiva rešenja za prethodno velike i nerešive probleme. Sve što je potrebno je mali pomak u individualnoj i kolektivnoj svesti…

T.M. Ovaj seminar je bio otkrovenje koje je dalo duboki uvid u potencijal ispravnog znanja da uspostavi smislen, obilno produktivan i blažen odnos sa zemljom. On jasno pokazuje kako su savremeni pristupi poljoprivrede u poslednjih nekoliko decenija bili katastrofalno pogrešni i u isto vreme kako jednostavni, celoviti i energetski efikasni pristupi pokazuju sposobnost Prirodnog zakona da isceli posledice greška napravljenih u prošlosti, sposobnost da proizvodi zdravu hranu u izobilju i, primenom Maharišijeve vedske poljoprivrede, stvara okrepljujuću, životvornu hranu za savršeno zdravlje i kompletan razvoj- prosvetljenje. Za svakoga ko želi duboku sveobuhvatnu viziju nadahnjujuće budućnosti za naš svet kroz poljoprivredu, uključujući i izobilje praktičnih informacija kako da se počne od saksije na prozoru do celog imanja ili cele pustinjske oblasti, ovaj seminar je bezuslovno neophodan. Bio je izuzetno podsticajan i prijatan.

H.B. “Ovaj seminar je jasno bezuslovno “neophodan.” Otkrio sam da je on osnovna veza između “To” i “Ja” – pošto je sve Jedno i Celina, zato bi svaki mali deo van ravnoteže mogao da izazove naredne nivoe neispravnosti.”

– C S “Bavio sam se hortikulturom itd decenijama, zapanjio sam se shvativši koliko nisam znao! Osećam najveće moguće nadahnuće da odjurim u svoju baštu čim stignm kući i preobrazim je. Mnogo hvala za sjajan seminar. ”

– S B Ovaj divan seminar je bio preobražaj za mene. Pre seminara uopšte nisam imao sklonosti ka poljoprivredi. Polje moje stručnosti je književnost, ali sada sam se zainteresovao i za zemlju, samo naravno, za Maharišijevu vedsku poljoprivredu i to je ono što čini razliku. Seminar jasno pokazuje da je koristan za svakoga, ne samo za stručnjake u poljoprivredi. I naravno, kao što je na početku pomenuto, mi zavisimo od poljoprivrede, a vedski zemljoradnik je vrhunski i treba da bude podržan i da dobije sve donacije i beneficije da bi primenjivao ovaj metod poljoprivrede, Seminar je divno izložen i strukturisan, veoma jasno i s velikim strpljenjem (u odnosu na sva pitanja!) Hvala Vam puno!

-J. Ovo je jedan od seminara koji su mi doneli najpotpunije zadovoljstvo, temeljito povezujući unutrašnjost i spoljašnjost. Ostao mi je osećaj veće povezanosti sa zemljom i univerzumom, mikrokosmosom i makrokosmosom i to će uticati moj životu budućnosti.

– D.C. “Hvala Vam na ovom divnom seminaru. Izneo je kao jedinstvenu celinu sve tehnike koje ja ili već koristim ili sam nameravao da koristim u svojoj bašti i u isto vreme produbio moje razumevanje tih tehnika. Onda je došlo zaranjanje u Sopstvo i viđenje kako je Prirodni zakon izražen po istim obrascima u celoj oblasti poljoprivrede i zaista je samo dalja razrada Vede. Ovaj seminar vraća sve različite bitne komponente poljoprivrede ponovo u jedinstvenu celinu.

– P. “Divan seminar koji objedinjuje potpuno znanje o Prirodnom zakonu koje nam je doneo Mahariši sa najprosvetljenijim principima tradicionalne poljoprivrede. Besprekorno celovit pristup u najvažnijem polju života.

– Anon “Izvanredno strukturisan seminar, pun temljnog znanja i praktičnih uputstava. Ono što je bilo naročito nadahnjujuće je saznanje da prelazak na proizvodnju zdrave vedske hrane može da bude veoma brz. Budućnost sveta je svetla, na Maharišijevo zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas.

– R.J. Potpuno zadovoljavajući seminar na svakom nivou, od tačke do beskonačnosti. Kakva privilegija – biti učesnik ovog seminara! Informacija koja je predstavljena pokazuje da je savršeno moguće ublažiti mnoge aktuelne svetske problem uz pomoć MVP. Osetio sam se oživljen na svakom nivou, mentalno, fizički, duhovno i fiziološki. Tokom seminara, u svom TM programu uživao sam u izuzetnoj tišini i oživljenosti. Ključna stvar za mene su “Sve mogućnosti. Sada moramo da delujemo. ”

-L.B. “Divan seminar, sa divnim uvidima i eksplozivnim potncijalom o kakvom se ne bismo usudili ni da sanjamo. Hajde da novim poljoprivrednicima pokažem