Program seminara MVP

Seminar

VEDSKA – PRIRODNA POLJOPRIVREDA

Maharišijeva Vedska Poljoprivreda (MVP)

16 lekcija od 5-7 aprila 2019 godine

Maharišijeva vedska nauka u poljoprivredi u životnoj sredini
Ključ za lično prosvetljenje i globalno izobilje, održivost i nepobedivost

Teme seminara raspoređene u 16 lekcija
Poljoprivreda zasnovana na svesti

1. Pregled seminara
2. Preobražaj moderne poljoprivrede od oranja do ne-oranja
3. Preobražaj nauke o zemljištu od hemijske u biološku
4. Preobražaj plodnosti zemljišta od ograničene u neograničenu
5. Preobražaj baštovanskih tehnika čiji je cilj bio dobar spoljašnjnji izgled u tehnike čiji je rezultat unutrašnja hranljiva vrednost
6. Preobražaj poljoprivrede – od primene hemikalija u stvaranje humusa
7. Preobražaj otpadaka u plodno zemljište pravljenjem komposta
8. Principi organske poljoprivrede od kvantiteta u kvantitet plus kvalitet
9. Dublji principi vedske poljoprivrede – od materije do zvuka
10. Mahariši inauguriše vedsku poljoprivredu
11. Vedska poljoprivreda kao potpuno znanje – od ljudske inteligencije do inteligencije Prirode
12. Postepeno otkrivanje potpunog Prirodnog zakona u poljoprivredi i životnoj sredini
13. Veda u životnoj sredini u osnovi poljoprivrede – od materije do inteligencije unutar materije
14. Principi vedske poljoprivrede – od najprofinjenijeg mišljenja do najvećih prinosa
15. Od siromaštva do izobilja – Maharišijev program za iskorenjivanje siromaštva
16. Poljoprivreda zasnovana na svesti ima svoj raspon od jedinstvenog polja do zemljoradničkih polja

Ovaj seminar nudi znanje vedske poljoprivrede kao celine (po prvi put). Seminar je za svakoga ko želi da ima znanje o stvarno zdravoj hrani i kako se ona proizvodi i za svakog baštovana i svakog zemljoradnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je da da duboki uvid u poljoprivredu koju je Mahariši Maheš Yogi, fizičar i videći naučnik i učitelj u polju svesti u svetu danas, vrednovao kao “usklađivanje – razvijanje”, “usklađivanje sa proizvodnom inteligencijom Prirodnog zakona”. Proizvodna inteligencija Prirodnog zakona je Ustav univerzuma, jedinstveno polje svih zakona prirode koje određuje evoluciju svakoga i svega u životnoj sredini i u celom univerzumu. Zakoni prirode koji regulišu preobražaj u životnoj sredini podržavaju principe koji vladaju u vedskoj organskoj poljoprivredi i baštovanstvu. U oblasti praktične primene, učesnici seminara stiču doboko razumevanje tehnika najuspešnjije prirodne poljoprivrede i baštovanstva koje su u isto vreme i najjednostavnije i najlakše za primenu. Učesnici seminara uče da su baštovanstvo i poljoprivreda prirodan izraz “usklađivanja sa Proizvodnom inteligencijom Prirodnog zakona”. Učesnici dobijaju nadahnuće da primenjuju tehnike i principe u svojoj oblasti, nadahnuće da čine manje, a ostvaruju bolje rezultate.

Najzanimljiviji momenti uključuju sledeće:

• Maharišijevo izlaganje vedske poljoprivrede za sva vremena u terminima potpunog znanja, u terminima poljoprivrede zasnovane na svesti – “bilo šta može da se promeni u bilo šta – to je nauka o poljoprivredi. Iz zemljinog praha dolaze sve vrste lepih useva – sočnih, ukusnih, hranljivih. To je pretvaranje bilo čega u ono što želimo. Ovo pretvaranje bilo čega u ono što žto želim je čin Potpunog Prirodnog zakona koji se naziva i Jedinstveno polje. Dakle, razvijen um koji je budan u jedinstvenom polju ima praktično znanje koje mu omogućava da pretvori bilo šta u bilo šta. Tajna je potpun Prirodni zakon.

• Poljoprivreda kao nauko o preobražaju iz polja zvuka, u terminima savremene teorije jedinstvenog polja dr Džona Hegelina

• Potpuni Prirodni zakon: Ceo seminar je vizija životne sredine kao materijalnog izraza Potpunog Prirodnog zakona (Vede). On pokazuje nutritivni ciklus kao izraz dosledne razrade iz jedinstvenog stanja Prirodnog zakona. Potpuna poljoprivreda je predstavljena u svetlu zakona koji strukturišu funkcionisanje životne sredine. Tako, umesto pokušavanja da se poljopriverda dovede u sklad sa Prirodnim zakonom, poljoprivreda se vidi kao izraz Prirodnog zakona.

• Najpraktičniji i održivi metodi zemljoradnje i baštovanstva: Temeljiti prikaz najosnovnijih i najsavremenijih aspekata vedske poljoprivrede i baštovanstva, uključujući i nauku o zemljištu kako za početnike tako i za napredne. Opseg najboljih održivh metoda poljoprivrede i baštovanstva je opisan u detalje koji pokazuju da više održivi metodi zahtevaju manje posla i u većem su skladu s Prirodnim zakonom.

• Najskorija Maharišijeva uputstva: Seminar počinje od konkretnog praktičnog aspekta i pomoću sinteze ulazi dublje u principe do najdubje jedinstvene vrednosti, a zatm se pomoću analize izlazi na konkretnu praktičnu stranu ponovo u svetlu Jedinstva. Ovo smenjivanje sinteze i analize je tehnika za strukturisanje prosvetljenja učenika.

• Principi: Duboko razumevanje principa organske poljoprivrede i baštovanstva i Maharišijeve vedske poljoprivrede

• Praktično razumevanje metoda i tehnika vedskog baštovanstva i poljoprivrede, uključuje i kompostiranje i pravljenje kompostnog čaja, nema oranja, nema kopanja,prihvatljivo je plitko oranje, integrisano gajenje zitarica i pašnjačkih kultura, što podržava i moderna nauka, i što odslikava strukturu Kompletnog Prirodnog zakona (Vede)

• Mikroskopija: Postoji mogućnost dvodnevnog tečaja o mikroskopiji da se nauči kako se procenjuje punina mikrobiologije u kompostu i kompostnom čaju

• Nepotpuno znanje biva zamenjeno: Studenti stiču uvid kako su parcijalno znanje i štetne prakse hemijsko-industrijske poljoprivrede dvadesetog veka zamenjene efikasnijim metodima koji su hranljiviji za životnu sredinu i za potrošača

• Stvaranje savršenog zdravlja: Uloga vedske poljoprivrede u stvaranju savršenog zdravlja – poljoprivreda kao osnova nacionalnog zdravlja i nepobedivosti

• Kako Maharišijev program za uklanjanje siromaštva objedinjuje sve aspekte vedske nauke da stvori zdravlje, izobilje i nepobedivost naroda iz neiskorišćenog praha zemlje

• Seminar je skoro u potpunosti vizuelan, sastoji se od preko 1600 divnih slika i grafikona koji oživljavaju i objašnjavaju sve aspekte.

• Uputstva: Seminar je pripremljen pod vođstvom Dr. Toni Najdera – Maharađe Adhirađ Rađe Ram, dr Bevana Morisa, dr Suzi Dilbek, dr Ajki Hartmana.

Ovaj seminar će biti prava riznica za sve ljubitelje znanja.

Seminar je strukturisao dr Piter Svon koji je tokom mnogih godina radio s Maharišijem na projektima Maharišijeve vedske poljoprivrede i u tom procesu je temeljno istražio osnove proizvodnje hrane.

Mahariši je ovlastio dr Pitera Svona i dr Džona Konhausa da “se pobrinu za poljoprivredu u celom svetu”, rekavši da “je dr Svon majstor cele oblasti poljoprivrede” i vodio ga je u ovladavanju ovim aspektom znanja.

Nakon što je prisustvovao prvoj lekciji (koja daje pregled seminara) dr Bevan Moris je prokomentarisao:

“Ovo će biti deo nastavnog programa svih Poljoprivrednih fakulteta za sva vremena koja dolaze.”

Iskustva nakon prve lekcije seminara:

“Na ovom provm satu naučio sam više nego tokom 5 godina na poljoprivrednom koležu.” S V, nacionalni direktor “U ovoj lekciji sam naučio o poljoprivredi više nego celog svog života.” Komentar dvojice nacionalnih direktora

Utisci učesnika prethodnih tečajeva:

“Sjajan je seminar, sjajno objašnjava kako principe, tako i praktičnu stranu organske poljoprivrede i baštovanstva. Ovo je znanje koje svako u svetu treba da ima. Pokazalo se da hemikalije i oranje nisu neophodni i da sve zavisi od toga kako upravljamo biologijom zemljišta, inteligencijom same Prirode.”

N. K. “Najbolji seminar koji sam ikada pohađao. Razneo me je!”

JH, MUM Pošto potičem iz zemljoradničke porodice (bar tri generacije unazad moji preci su se bavili i zemljoradnjom i stočarstovom) imam iskustvo iz prve ruke šta je značio prelazak sa tradicionalnih poljoprivrednih metoda na potpuno destruktivne metode hemijske poljoprivrede i industrijske poljoprivredne proizvodnje po zdravlje zemljišta i biljaka i životinja i ljudi. Kao suprotnost tome, seminar MVP je bio tako ispunjavajući i za srce i za razum, tako podsticajan za intelekt, tako blažen, tako sjedinjujući za svest, tako pun znanja i informacija i nenapornih tehnologija za donošenje rešenja u svim oblastima zemljoradnje koja su danas preko potrebna. Seminar MVP povezuje u celinu sve aspekte čovekovog Sopstva i života na našoj planeti i bilo je divno videti koliko smo svi na seminaru uživali u primeni ovog novog znanja o radu s prirodom, koliko smo uživali radeći manje a postižući više, zagrtanjem biljaka, kompostiranjem, itd. Ove vežbe su dale i male konkretne rezultate u brzom rastu mnogih veoma zdravih povrtarskih kultura, na istom golom tlu na kome ih je ranije samo nekoliko bilo izraslo i bilo napadnuto insektima jer su bile slabe. Molim Vas, molim Vas, da ovaj seminar bude dostupan u svim zemljama u najkraćem mogućem roku.

Učesnica programa M. D., Tajland Naučila sam izuzetno mnogo… i što je najbitnije, otkrila sam kako se deo mene, koji je bio sakriven i tužan, budi želeći da se smeje sa životom ponovo.”

M G, Od svih seminara koje sam pohađao, ovo je bio seminar u kome sam najviše uživao i koji me je najviše nadahnuo! Širina i dubina istraživanja dr Pitera Svona je izvanredna, a ipak ga lako mogu pratiti i ne-naučnici kao što sam ja. Seminar je savršena mešavina praktičnih informacija za baštovana i najdubljih Maharišijevih principa života i življenja. Način na koji je sve što se tiče života na našoj planeti međusobno povezano je suštinski uzdižući. Ovo nije seminar koji zaobilazi probleme čovečanstva, već uspešno predstavlja jasna, jednostavna i izvodljiva rešenja za prethodno velike i nerešive probleme. Sve što je potrebno je mali pomak u individualnoj i kolektivnoj svesti…

T.M. Ovaj seminar je bio otkrovenje koje je dalo duboki uvid u potencijal ispravnog znanja da uspostavi smislen, obilno produktivan i blažen odnos sa zemljom. On jasno pokazuje kako su savremeni pristupi poljoprivrede u poslednjih nekoliko decenija bili katastrofalno pogrešni i u isto vreme kako jednostavni, celoviti i energetski efikasni pristupi pokazuju sposobnost Prirodnog zakona da isceli posledice greška napravljenih u prošlosti, sposobnost da proizvodi zdravu hranu u izobilju i, primenom Maharišijeve vedske poljoprivrede, stvara okrepljujuću, životvornu hranu za savršeno zdravlje i kompletan razvoj- prosvetljenje. Za svakoga ko želi duboku sveobuhvatnu viziju nadahnjujuće budućnosti za naš svet kroz poljoprivredu, uključujući i izobilje praktičnih informacija kako da se počne od saksije na prozoru do celog imanja ili cele pustinjske oblasti, ovaj seminar je bezuslovno neophodan. Bio je izuzetno podsticajan i prijatan.

H.B. “Ovaj seminar je jasno bezuslovno “neophodan.” Otkrio sam da je on osnovna veza između “To” i “Ja” – pošto je sve Jedno i Celina, zato bi svaki mali deo van ravnoteže mogao da izazove naredne nivoe neispravnosti.”

– C S “Bavio sam se hortikulturom itd decenijama, zapanjio sam se shvativši koliko nisam znao! Osećam najveće moguće nadahnuće da odjurim u svoju baštu čim stignm kući i preobrazim je. Mnogo hvala za sjajan seminar. ”

– S B Ovaj divan seminar je bio preobražaj za mene. Pre seminara uopšte nisam imao sklonosti ka poljoprivredi. Polje moje stručnosti je književnost, ali sada sam se zainteresovao i za zemlju, samo naravno, za Maharišijevu vedsku poljoprivredu i to je ono što čini razliku. Seminar jasno pokazuje da je koristan za svakoga, ne samo za stručnjake u poljoprivredi. I naravno, kao što je na početku pomenuto, mi zavisimo od poljoprivrede, a vedski zemljoradnik je vrhunski i treba da bude podržan i da dobije sve donacije i beneficije da bi primenjivao ovaj metod poljoprivrede, Seminar je divno izložen i strukturisan, veoma jasno i s velikim strpljenjem (u odnosu na sva pitanja!) Hvala Vam puno!

-J. Ovo je jedan od seminara koji su mi doneli najpotpunije zadovoljstvo, temeljito povezujući unutrašnjost i spoljašnjost. Ostao mi je osećaj veće povezanosti sa zemljom i univerzumom, mikrokosmosom i makrokosmosom i to će uticati moj životu budućnosti.

– D.C. “Hvala Vam na ovom divnom seminaru. Izneo je kao jedinstvenu celinu sve tehnike koje ja ili već koristim ili sam nameravao da koristim u svojoj bašti i u isto vreme produbio moje razumevanje tih tehnika. Onda je došlo zaranjanje u Sopstvo i viđenje kako je Prirodni zakon izražen po istim obrascima u celoj oblasti poljoprivrede i zaista je samo dalja razrada Vede. Ovaj seminar vraća sve različite bitne komponente poljoprivrede ponovo u jedinstvenu celinu.

– P. “Divan seminar koji objedinjuje potpuno znanje o Prirodnom zakonu koje nam je doneo Mahariši sa najprosvetljenijim principima tradicionalne poljoprivrede. Besprekorno celovit pristup u najvažnijem polju života.

– Anon “Izvanredno strukturisan seminar, pun temljnog znanja i praktičnih uputstava. Ono što je bilo naročito nadahnjujuće je saznanje da prelazak na proizvodnju zdrave vedske hrane može da bude veoma brz. Budućnost sveta je svetla, na Maharišijevo zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas.

– R.J. Potpuno zadovoljavajući seminar na svakom nivou, od tačke do beskonačnosti. Kakva privilegija – biti učesnik ovog seminara! Informacija koja je predstavljena pokazuje da je savršeno moguće ublažiti mnoge aktuelne svetske problem uz pomoć MVP. Osetio sam se oživljen na svakom nivou, mentalno, fizički, duhovno i fiziološki. Tokom seminara, u svom TM programu uživao sam u izuzetnoj tišini i oživljenosti. Ključna stvar za mene su “Sve mogućnosti. Sada moramo da delujemo. ”

-L.B. “Divan seminar, sa divnim uvidima i eksplozivnim potncijalom o kakvom se ne bismo usudili ni da sanjamo. Hajde da novim poljoprivrednicima pokažem

Close Menu

Poštujemo Vašu privatnost. Ukoliko imate problem sa slanjem forme, pošaljite nam e-poštu. 

Ili pozovite +381 11 324 85 06

Hvala na Vašoj poseti.

Ukoliko imate dodatna pitanja, možete se prijaviti na BESPLATNO predavanje popunjavanjem forme ispod ili nas kontaktirati putem e-pošte ili telefona.

Poštujemo Vašu privatnost. Ukoliko imate problem sa slanjem forme, pošaljite nam e-poštu. 

Ili pozovite +381 11 324 85 06

Istraživanja na temu poremećaja ponašanja u spektru autizma:

Transcending autism (video 3:52)


Every Day Health logo

Beznaporna, terapija bez lekova koja pomaže deci sa autizmom.

Kao dodatak tradicionalnim tretmanima, 10 minuta dnevno praktikovanja TM-a je pokazalo da pomaže nekoj deci sa dijagnostifikovanim autizmom. Takođe može da pomogne deci koja imaju neki oblik socijalnih, komunikoloških i drugih izazova u ponašanju.

TM za decu sa autizmom

Prema američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (Centers for Disease Control and Prevention), jedno od 88 dece ima poremećaj sa spektrom autizma. Neki simptomi mogu da se leče lekovima, ali mnogi roditelji preferiraju terapije bez lekova, kaže  Kathleen Angkustsiri, MD, pedijatar za razvojno ponašanje na Univerzitetu u Kaliforniji (University of California, Davis, MIND Institute in Sacramento.)

child meditating

Dr. Angkustsiri kaže da bi ona ohrabrila roditelje da uzmu u razmatranje i alternativne terapije, uključujući i meditaciju, za njihovu decu. Istraživanje ovog univerziteta je došlo do zaključka da roditelji sa ovim oblikom poremećaja ponašanja su skloniji tome da pokušaju alternativne metode nego roditelji dece sa drugačijim poremećajima ponašanja.

Da bi praktikovao Transcedentalnu meditaciju, tehniku zasnovanu na drevnoj indijskoj tradiciji, sedi se u udobnoj poziciji sa zatvorenim očima i tiho se ponavlja zvuk mantre koju ste dobili od učitelja. Bob Rot (Bob Roth), izvršni direktor fondacije Dejvid Linča i dugogodišnji TM učitelj tvrdi da: “TM dozvoljava umu i telu da se automatski smire u stanje smirujuće opreznosti”.

TM radi zajedno u kombinaciji sa drugim lekovima i terapijama koji mogu biti prepisani Vašem detetu od strane doktora. Rot tvrdi da Vašem detetu možda nije potrebno toliko lekova, ali TM nije zamena za lekove, a na doktoru deteta je da odredi hoće li smanjiti lekove.

Rot ohrabruje roditelje dece sa autizmom da nauče TM kako bi mogli zajedno da praktikuju tehniku. On smatra da je to divna stvar kao zajednička aktivnost i da 10 minuta ujutru i 10 minuta uveče posle škole i pre večere, treba da rezultiraju da dete bude manje impulsivno, srećnije i više fokusirano.Takođe tvrdi da deca koja praktikuju TM lakše spavaju noću. On sam nekada krene sa 5 minuta praktikovanja, dok detetu ne bude komotnije da je praktikuje.

Istraživanja na temu trauma:

Brooks JS, Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 1985 64:212-215

Fergusson LC, Bonsheck AJ, Boudigues, JM, Personality and Health Characteristics of Cambodian Undergraduates: A Case for Student Development Journal of Instructional Psychology 1995 22:308-319

Rosenthal JZ, Grosswald S, Ross R, Rosenthal N. Effects of Transcendental Meditation in veterans of Operation Enduring Freedom and Operation Iraqi Freedom with posttraumatic stress disorder: a pilot study. Military Medicine 2011 176(6):626–630

Barnes VA, Rigg JL, Williams JJ. Clinical case series: treatment of PTSD with Transcendental Meditation in active duty military personnel. Military Medicine 2013 178(7):e836-40. doi:10.7205/MILMED-D-12-00426

Rees B, Travis F, Shapiro D, Chant R. Reduction in posttraumatic stress symptoms in Congolese refugees practicing Transcendental Meditation. Journal of Traumatic Stress 2013 26:295-298

Rees B, Travis F, Shapiro D, Chant R. Significant reductions in posttraumatic stress symptoms in Congolese refugees within 10 days of Transcendental Meditation practice. Journal of Traumatic Stress 2014 27(1):112–115

Yoshimura M, Kurokawa E, Noda T, Hineno K, Tanaka Y, Kawai Y, Dillbeck MC. Disaster relief for the Japanese earthquake-tsunami of 2011: stress reduction through the Transcendental Meditation® Technique. Psychological Reports: Mental & Physical Health 2015 117(1):1-11

Barnes VA, Monto A, Williams JJ, Rigg JL. Transcendental Meditation® and psychotropic medication use among active duty military service members with anxiety and PTSD. Military Medicine 2016 181(1):56-63. doi:10.7205/MILMED-D-14-00333

Nidich S, O’Connor T, Rutledge T, Duncan J, Compton B, Seng A, Nidich R. Reduced trauma symptoms and perceived stress in male prison inmates through the Transcendental Meditation Program: a randomized controlled trial. The Permanente Journal 2016 20(4):16-007. http://doi.org/10.7812/TPP/16-007

Elder C. Mind-body training for at-risk populations: preventive medicine at its best (editorial). The Permanente Journal 2017 21(1):16-174. doi.org/10.7812/TPP/16-174

Nidich S, Seng A, Compton B, O’Connor T, Salerno J W, Nidich R. Transcendental Meditation and reduced trauma symptoms in female inmates: a randomized controlled study. The Permanente Journal 2017 21(1):16-008. doi.org/10.7812/TPP/16-008 Transcendental Meditation and Reduced Trauma Symptoms in Female Inmates: A Randomized Controlled Study.

Barnes VA. Transcendental Meditation and treatment for post-traumatic stress disorder (Editorial comment). The Lancet Psychiatry 2018 5(12):946-947. doi.org/10.1016/ S2215-0366(18)30423-1

Herron R, Rees B. The Transcendental Meditation Program’s impact on the symptoms of post-traumatic stress disorder of veterans: an uncontrolled pilot study. Military Medicine 2018 183(1-2):e144-e150. doi.org/10.1093/milmed/usx059

Kang SS, Erbes CR, Lamberty GJ, Thuras P, Sponheim SR, Polusny MA, Moran AC, Van Voorhis AC, Lim KO. Transcendental Meditation for veterans with post-traumatic stress disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 2018 10(6):675-680. doi.org/10.1037/tra0000346

Nidich S, Mills PJ, Rainforth M, Heppner P, Schneider RH, Rosenthal NE, Salerno J, Gaylord-King C, Rutledge T. Non-trauma-focused meditation versus exposure therapy in veterans with post-traumatic stress disorder a randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry 2018 5(12):975-986. doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30384-5

Istraživanja na temu nesanice:

Abrams AI, Siegel LM. The Transcendental Meditation program and rehabilitation at Folsom State Prison: a cross-validation study. Criminal Justice and Behavior, 1978, 5(1):3-20.

Alexander CN, Swanson GC, Rainforth MV, Carlisle TW, Todd CC, Oates RM. Effects of the Transcendental Meditation program on stress reduction, health, and employee development: a prospective study in two occupational settings. Anxiety, Stress, and Coping, 1993, 6:245-262.

Brooks JS, Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development, 1985, 64:212-215.

Elder C, Nidich S, et al, Effect of Transcendental Meditation on Employee Burnout: A randomized controlled study. The Permanente Journal, 2014, Winter; 18(1):19-23.

Haratani T., et al. Effects of Transcendental Meditation (TM) on the health behavior of industrial workers. Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990.

Ljunggren G. The influence of Transcendental Meditation on neuroticism, use of drugs and insomnia. Lakartidningen, 1977, 74(47):4212-4214.

Lovell-Smith H. D. Transcendental Meditation—treating the patient as well as the disease. The New Zealand Family Physician, 9: 62-65, April 1982.

Nidich S, O’Connor T, Rutledge T, Duncan J, Compton B, Seng A, Nidich R. Reduced trauma symptoms and perceived stress in male prison inmates through the Transcendental Meditation Program: a randomized controlled trial. The Permanente Journal, 2016, 20(4):16-007.

Orme-Johnson DW & Dillbeck MC. Methodological Concerns for Meta-Analyses of Meditation: Comment on Sedlmeier et al. Psychological Bulletin, 2014, 140(2):610-16.

Orme-Johnson D. W., et al. Meditation in the treatment of chronic pain and insomnia. In National Institutes of Health Technology Assessment Conference on Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia, Bethesda Maryland: National Institutes of Health, 1995.

Orme-Johnson DW The use of meditation in corrections. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2011, 55(4):662-664, doi:10.1177/0306624X10371803.

Istraživanja na temu poremećaja pažnje (ADHD):

Naučnici koji istražuju poremećaj pažnje, prijavljuju “dramatično smanjenje stresa, napetosti u depresije” kod mnogih studenata sa poremećajem pažnje koji praktikuju TM.
reuters logo  Trenutni nalazi pokazuju da deca sa poremećajem pažnje (ADHD) ne samo da mogu da nauče TM tehniku već i da od nje imaju mnogobrojne dobiti, prema nalazima objavljenim u onlajn novinama  Current Issues in Education. ‘Efekat je bio mnogo veći nego što smo očekivali,’ kaže vođa istraživanja Sarina J. Grosswald, specijalista za kognitivno učenje u Arlingtonu, Virdžinija, SAD. Deca takođe pokazuju napredak u povećanju pažnje, radnoj memoriji, organizaciji i kontroli ponašanja,’ dodala je ona. 

Objavljena istraživanja na temu poremećaja pažnje (ADHD):

Grosswald SJ, Stixrud WR, Travis F, Bateh MA. Use of the Transcendental Meditation technique to reduce symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) by reducing stress and anxiety: an exploratory study. Current Issues in Education [On-line] 2008 10(2). Travis F, Grosswald S, Stixrud W. ADHD, brain functioning, and Transcendental Meditation practice. Mind & Brain, The Journal of Psychiatry 2011 2(1):73-81 Sarina J. Grosswald (2013). Is ADHD a Stress-Related Disorder? Why Meditation Can Help, Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents, Dr. Somnath Banerjee (Ed.), ISBN: 978-953-51-1086-6, InTech, DOI: 10.5772/55127.

Istraživanja na temu zavisnosti:

Alexander C.N., et al. Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13-87, 1994.

Aron E.N. and Aron A. The patterns of reduction of drug and alcohol use among Transcendental Meditation participants. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors 2: 28-33, 1983.

Clements G., et al. The use of the Transcendental Meditation programme in the prevention of drug abuse and in the treatment of drug-addicted persons. Bulletin on Narcotics 40(1): 51?56, 1988.

Gelderloos P., et al. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review. International Journal of the Addictions 26: 293?325, 1991.

Gelderloos P., et al. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review. International Journal of the Addictions 26: 293?325, 1991.

Orme-Johnson D. W. Transcendental Meditation as an epidemiological approach to drug and alcohol abuse: Theory, research, and financial impact evaluation. Alcoholism Treatment Quarterly, 11, 119-165, 1994.

Royer A. The role of the Transcendental Meditation technique in promoting smoking cessation: A longitudinal study. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 219-236, 1994.

Shafii M. et al. Meditation and marijuana. American Journal of Psychiatry 131: 60-63, 1974.

Shafii M. et al. Meditation and the prevention of alcohol abuse. American Journal of Psychiatry 132: 942-945, 1975.

Wallace R.K. et al. Decreased drug abuse with Transcendental Meditation: A study of 1,862 subjects. In Drug Abuse: Proceedings of the International Conference, ed. Chris J.D. Zarafonetis (Philadelphia: Lea and Febiger): 369-376, 1972.

Walton K. G., and Levitsky, D.A. A neuroendocrine mechanism for the reduction of drug use and addictions by Transcendental Meditation. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 89-117, 1994.

Istraživanja na temu zavisnosti:

Alexander C.N., et al. Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13-87, 1994.

Aron E.N. and Aron A. The patterns of reduction of drug and alcohol use among Transcendental Meditation participants. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors 2: 28-33, 1983.

Clements G., et al. The use of the Transcendental Meditation programme in the prevention of drug abuse and in the treatment of drug-addicted persons. Bulletin on Narcotics 40(1): 51?56, 1988.

Gelderloos P., et al. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review. International Journal of the Addictions 26: 293?325, 1991.

Gelderloos P., et al. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review. International Journal of the Addictions 26: 293?325, 1991.

Orme-Johnson D. W. Transcendental Meditation as an epidemiological approach to drug and alcohol abuse: Theory, research, and financial impact evaluation. Alcoholism Treatment Quarterly, 11, 119-165, 1994.

Royer A. The role of the Transcendental Meditation technique in promoting smoking cessation: A longitudinal study. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 219-236, 1994.

Shafii M. et al. Meditation and marijuana. American Journal of Psychiatry 131: 60-63, 1974.

Shafii M. et al. Meditation and the prevention of alcohol abuse. American Journal of Psychiatry 132: 942-945, 1975.

Wallace R.K. et al. Decreased drug abuse with Transcendental Meditation: A study of 1,862 subjects. In Drug Abuse: Proceedings of the International Conference, ed. Chris J.D. Zarafonetis (Philadelphia: Lea and Febiger): 369-376, 1972.

Walton K. G., and Levitsky, D.A. A neuroendocrine mechanism for the reduction of drug use and addictions by Transcendental Meditation. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 89-117, 1994.

Istraživanja na temu depresije

Istraživanja nakon 2000. godine

Barnes VA, Rigg JL, Williams JJ. Clinical case series: treatment of PTSD with Transcendental Meditation in active duty military personnel. Military Medicine, 2013 178(7):e836-40. doi:10.7205/MILMED-D-12-00426.

Chhatre S, Metzger DS, Frank I, Boyer J, Thompson E, Nidich S, Montaner LJ, Jayadevappa R. Effects of behavioral stress reduction Transcendental Meditation intervention in persons with HIV. AIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, 2013, 25(10):1291-1297. doi.org/10.1080/09540121.2013.764396.

Elder C, Nidich S, Colbert R, Hagelin J, Grayshield L, Oviedo-Lim D, Nidich R, Rainforth M, Jones C, Gerace D. Reduced psychological distress in racial and ethnic minority students practicing the Transcendental Meditation Program. Journal of Instructional Psychology, 2011, 38(2):109-116.

Elder C, Nidich S, Moriarty F, Nidich R. Effect of Transcendental Meditation on employee stress, depression, and burnout: a randomized controlled study. The Permanente Journal, 2014, 18(1):19-23.

Hawkins MA. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in criminal rehabilitation and substance abuse recovery: a review of the research. Journal of Offender Rehabilitation, 2003, 36(1-4):47-66.

Jayadevappa R, Johnson JC, Bloom BS, Nidich S, Desai S, Chhatre S, Razian D, Schneider RH. Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study. Ethnicity and Disease, 2007 17:72-77.

Nidich S, Nidich RJ, Salerno J, Hadfield B, Elder C. Stress reduction with the Transcendental Meditation program in caregivers: a pilot study. International Archives of Nursing and Health Care, 2015, 1(2): 011.

Nidich S, O’Connor T, Rutledge T, Duncan J, Compton B, Seng A, Nidich R. Reduced trauma symptoms and perceived stress in male prison inmates through the Transcendental Meditation Program: a randomized controlled trial. The Permanente Journal, 2016, 20(4):16-007. doi.org/10.7812/TPP/16-007.

Nidich S, Rainforth M, Haaga D, Hagelin J, Salerno J, Travis F, Tanner M, Gaylord-King C, Grosswald S, Schneider R. A randomized controlled trial on effects of the Transcendental Meditation program on blood pressure, psychological distress, and coping in young adults. American Journal of Hypertension, 2009 22(12):1326-1331.

Orme-Johnson DW. The use of meditation in corrections. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2011, 55(4):662-664. doi:10.1177/0306624X10371803.

Walton KG, Levitsky DK. Effects of the Transcendental Meditation program on neuroendocrine abnormalities associated with aggression and crime. Journal of Offender Rehabilitation, 2003 36(1-4):67-88.

Istraživanja pre 2000. godine

Berg WP, Mulder B. Psychological research on the effects of the Transcendental Meditation technique on a number of personality variables. Behaviour: Journal of Psychology, 1976 4:206-218.

Brooks JS, Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development, 1985 64:212-215.

Candelent T, Candelent G. Teaching Transcendental Meditation in a psychiatric setting. Hospital and Community Psychiatry, 1975 26(3):156-159.

Ferguson PC, Gowan JC. Psychological findings on Transcendental Meditation. Journal of Humanistic Psychology, 1976 16(3):51-60.

Fergusson LC, Bonshek AJ, Boudigues J-M. Personality and health characteristics of Cambodian undergraduates: a case study of student development. Journal of Instructional Psychology, 1995 22:308-319.

Jevning R, Pirkle H, Wilson AF. Behavioral alteration of plasma phenylalanine concentration. Physiology and Behavior, 1977 19(5):611-614.

Kniffki C. Transcendental Meditation and Autogenous Training—a Comparison. In series: Mind and Psyche. Munich: Kindler Verlag, 1979

Sheppard DH, Staggers F, John L. The effects of a stress management program in a high security government agency. Anxiety, Stress and Coping, 1997, 10(4):341-350.

Taub E, Steiner SS, Weingarten E, Walton KG. Effectiveness of broad spectrum approaches to relapse prevention in severe alcoholism: a long-term, randomised, controlled trial of Transcendental Meditation, EMG biofeedback and electronic neurotherapy. Alcoholism Treatment Quarterly, 1994 11(1/2):187-220.

Reference naučnih radova

Više od 600 naučnih studija o program transcendentalne meditacije objavljeno je u više od 160 naučnih žurnala u 33 države.

Smanjena upotreba medicinskih usluga i ređi odlazak u bolnicu

Haratani T., et al. Effects of Transcendental Meditation (TM) on the mental health of industrial workers. Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990.

Haratani T., et al. Effects of Transcendental Meditation (TM) on the health behavior of industrial workers. Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990.

Herron R.E., et al. The impact of the Transcendental Meditation program on government payments to physicians in Quebec. American Journal of Health Promotion 10: 208-216, 1996.

Herron R. E. Can the Transcendental Meditation program reduce medical expenditures of older people? A longitudinal medical cost minimization study in Canada. Journal of Social Behavior and Personality 17(1), 415-442, 2005.

Orme-Johnson D.W. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine 49: 493-507, 1987.

Orme-Johnson D.W., et al. An innovative approach to reducing medical care utilization and expenditures. The American Journal of Managed Care 3: 135-144, 1997.

Smanjenje faktora rizika kod kardio-vaskularnih bolesti

Smenjenje arteroskleroze/udara

Castillo-Richmond A., et al. Effects of the Transcendental Meditation Program on carotid atherosclerosis in hypertensive African Americans, Stroke 31: 568-573, 2000. – ceo tekst

Manji krvni pritisak

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports – Ceo tekst 9:520–528, 2007.

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. – Ceo tekst

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons ≥ 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology – Ceo tekst 95:1060-1064, 2005.

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.

Manji holesterol

Cooper M. J., et al. Transcendental Meditation in the management of hypercholesterolemia. Journal of Human Stress 5(4): 24–27, 1979.

Cooper M. J. and Aygen M. M. Effect of Transcendental Meditation on serum cholesterol and blood pressure. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association 95(1): 1-2, 1978.

Smanjenje srčane kongestije

Jayadevappa R., et al. Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study. Ethnicity and Disease 17: 72-77, 2007. – Ceo tekst

Smanjivanje slobodnih radikala

Schneider R.H., et al. Lower lipid peroxide levels and practitioners of the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine 60: 38-41, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Anatomical characterization of human ultraweak photon emission in practitioners of Transcendental Meditation and control subjects. Journal of Alternative & Complementary Medicine 12:31-38, 1998.

Van Wijk E.P.A., et al. Differential Effects of Relaxation Techniques on Ultraweak Photon Emission. Journal of Alternative & Complementary Medicine 14:241-250, 2008.

Smanjenje metaboličkog sindroma / početka dijabetesa

Paul-Labrador M., et al. Effects of randomized controlled trial of Transcendental Meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease. Archives of Internal Medicine 166:1218-1224, 2006. – Ceo tekst

Pregled radova o bolestima srca i krvnih sudova i faktorima rizika

Alexander C.N., et al. Effects of Transcendental Meditation compared to other methods of relaxation and meditation in reducing risk factors, morbidity and mortality. Homeostasis 35:243-264, 1994.

Barnes V.A., and Orme-Johnson D. W. Clinical and Pre-clinical Applications of the Transcendental Meditation Program® in the Prevention and Treatment of Essential Hypertension and Cardiovascular Disease in Youth and Adults: A Research Review. Current Hypertension Reviews 2:207-218, 2006.

Schneider R.H., et al. Cardiovascular disease prevention and health promotion with the Transcendental Meditation program and Maharishi Consciousness-Based Health Care. Ethnicity and Disease 16 (3 Suppl 4):S4-15-26, 2006. – Ceo tekst

Walton K.G., et al. Review of controlled clinical research on the Transcendental Meditation program and cardiovascular disease: Risk factors, morbidity, and mortality. Cardiology in Review 12(5): 262-266, 2004. – Ceo tekst

Walton K.G., et al. Psychosocial stress and cardiovascular disease, Part 2: Effectiveness of the Transcendental Meditation program in treatment and prevention. Behavioral Medicine 28: 106-123, 2002.

Smanjenje depresije, zebnje i nesanice

Smanjenje depresije

Brooks J.S., et al. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development, 64:212–215, 1985.

Kniffki C. Tranzendentale Meditation und Autogenes Training- Ein Vergleich (Transcendental Meditation and Autogenic Training: A Comparison). Munich: Kindler Verlag Geist und Psyche, 1979.

Geisler M. Therapeutiche Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf drogenkonsumenten (Therapeutic effects of Transcendental Meditation on drug use). Zeitschrift fur Klinische Psychologie 7:235-255, 1978.

Ferguson P.C., et al. Psychological Findings on Transcendental Meditation. Journal of Humanistic Psychology 16:483-488, 1976.

Manje anksioznosti

Alexander C.N., et al. Effects of the Transcendental Meditation program on stress reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245-262, 1993.

Candelent T., et al. Teaching Transcendental Meditation in a psychiatric setting. Hospital & Community Psychiatry 26: 156-159, 1975.

Dillbeck M.C. The effect of the Transcendental Meditation technique on anxiety level. Journal of Clinical Psychology 33: 1076-1078, 1977.

Eppley K.R. et al. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology 45: 957-974, 1989.

Smanjena nesanica

Ljunggren G. Inflytandet av Transcendental Meditation pa neuroticism, medicinbruk och sömnproblem. Läkartidningen 74(47): 4212–4214, 1977.

Lovell-Smith H. D. Transcendental Meditation—treating the patient as well as the disease. The New Zealand Family Physician 9: 62–65, April 1982.

Orme-Johnson D. W., et al. Meditation in the treatment of chronic pain and insomnia. In National Institutes of Health Technology Assessment Conference on Integration of Behavioral and Relaxation Approaches into the Treatment of Chronic Pain and Insomnia, Bethesda Maryland: National Institutes of Health, 1995.

 

Smanjenje stresa i bola

Manje stresa

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Dillbeck M.C. and Orme-Johnson D. W. Physiological differences between Transcendental Meditation and rest. American Psychologist 42:879–881, 1987.

Jevning R., et al. The physiology of meditation: a review. A wakeful hypometabolic integrated response. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 16(3):415-24, 1992.

Jevning R., et al. The transcendental meditation technique, adrenocortical activity, and implications for stress. Experientia 34(5):618-9, May 15, 1978.

Jevning R., et al. Adrenocortical activity during meditation, Hormonal Behavior 10(1):54-60, Feb. 1978.

Orme-Johnson D.W. Autonomic stability and Transcendental Meditation. Psychosomatic Medicine 35, 341-349, 1973.

Orme-Johnson D.W. and Walton K. W. All approaches of preventing or reversing effects of stress are not the same. American Journal of Health Promotion 12:297-299, 1998.

Schneider R.H. Altered responses of cortisol, GH, TSH and testosterone to acute stress after four months’ practice of Transcendental Meditation (TM). Annals of the New York Academy of Sciences 746:381-384, 1994.

Subrahmanyam S. and Porkodi K. Neurohumoral correlates of Transcendental Meditation. Journal of Biomedicine 1: 73–88, 1980.

Walton K.G., et al. Lowering cortisol and CVD risk in postmenopausal women: a pilot study using the Transcendental Meditation program. Annals of New York Academy of Sciences 1032:211-215, 2005.

Brži oporavak od stresa

Barnes V. A., et al. Impact of Transcendental Meditation on cardiovascular function at rest and during acute stress in adolescents with high normal blood pressure. Journal of Psychosomatic Research 51, 597-605, 2001.

Brooks J.S. and Scarano T. Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985.

Gaylord C., et al. The effects of the Transcendental Meditation technique and progressive muscle relaxation on EEG coherence, stress reactivity, and mental health in black adults. International Journal of Neuroscience 46: 77-86, 1989.

Orme-Johnson D.W. Autonomic stability and Transcendental Meditation. Psychosomatic Medicine 35: 341-349, 1973.

Smanjenje bolova

Orme-Johnson D.W, et al. Neuroimaging of meditation’s effect on brain reactivity to pain. NeuroReport 17(12):1359-63, 2006. – Ceo tekst

Mills W. W. and Farrow J. T. The Transcendental Meditation technique and acute experimental pain. Psychosomatic Medicine 43(2): 157–164, 1981.

Zammara J. W., et al. Usefulness of the Transcendental Meditation program in the treatment of patients with coronary artery disease. American Journal of Cardiology, 77, 867-870, et al.

Poboljšanje inteligencije, stvaralaštva, akademskog uspeha i ponašanja u školi

Poboljšanje inteligencije, stvaralaštva, i sposobnosti učenja

Alexander C. N. and Gackenbach J. Transcendental Meditation and improved performance on intelligence-related measures: A longitudinal study. Personality and Individual Differences, 12, 1105–1116, 1991.

Aron A., et al. The Transcendental Meditation program in the college curriculum: A 4-year longitudinal study of effects on cognitive and affective functioning. College Student Journal 15: 140-146, 1981.

Cranson R.W., et al. Transcendental Meditation and improved performance on intelligence-related measures: A longitudinal study. Personality and Individual Differences 12: 1105-1116, 1991.

Dillbeck M.C., et al. Frontal EEG coherence, H-reflex recovery, concept learning, and the TM-Sidhi program. International Journal of Neuroscience 15: 151-157, 1981.

Dillbeck M.C. Meditation and flexibility of visual perception and verbal problem-solving. Memory & Cognition 10: 207-215, 1982.

Dillbeck M.C., et al. Longitudinal effects of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program on cognitive ability and cognitive style. Perceptual and Motor Skills 62: 731-738, 1986.

Fergusson L.F., et al. Vedic Science based education and nonverbal intelligence: A preliminary longitudinal study in Cambodia. Higher Education Research and Development 15: 73-82, 1995.

Jedrczak A., et al. The TM-Sidhi programme, age, and brief test of perceptual-motor speed and nonverbal intelligence. Journal of Clinical Psychology 42: 161-164, 1986.

Jedrczak, A., et al. The TM-Sidhi programme, pure consciousness, creativity and intelligence. The Journal of Creative Behavior 19: 270-275, 1985.

So K.T. and Orme-Johnson D. W. Three randomized experiments on the holistic longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition. Intelligence, 29(5), 419-440, 2001.

Tjoa A. Increased intelligence and reduced neuroticism through the Transcendental Meditation program. Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie 3: 167-182, 1975.

Travis F. The Transcendental Meditation technique and creativity: A longitudinal study of Cornell University undergraduates. Journal of Creative Behavior 13: 169-180, 1979.

Warner T.Q. Transcendental Meditation and developmental advancement: Mediating abilities and conservation performance. Dissertation Abstracts International 47(8): 3558B, 1987.

So K.T. and Orme-Johnson D.W. Three randomized experiments on the longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition. Intelligence 29: 419-440, 2001.

Poboljšanje akademskog uspeha

Fergusson L.C. Field Independence and art achievement in meditating and nonmeditating college students. Perceptual and Motor Skills 75: 1171-1175, 1992.

Kember P. The Transcendental Meditation technique and postgraduate academic performance. British Journal of Educational Psychology 55: 164-166, 1985.

Nidich S.I., et al. School effectiveness: Achievement gains at the Maharishi School of the Age of Enlightenment. Education 107: 49-54, 1986.

Nidich S.I. and Nidich R.J. Increased academic achievement at Maharishi School of the Age of Enlightenment: A replication study. Education 109: 302-304, 1989.

Poboljšanje ponašanja u školi

Barnes V.A., et al. Impact of stress reduction on negative school behavior in adolescents. Health and Quality of Life Outcomes 1:10, 2003.

Fergusson L.F., et al. Personality and health characteristics of Cambodian undergraduates: A case for student development. Journal of Instructional Psychology 22: 308-319, 1995.

Dobrobiti za specijalne (defektološke) škole

Eyerman J. Transcendental Meditation and mental retardation. Journal of Clinical Psychiatry 42: 35-36, 1981

Subrahmanyam S. and Porkodi K. Neurohumoral correlates of Transcendental Meditation. Journal of Biomedicine 1: 73-88, 1980.

Poboljšana integracija ličnosti

Alexander C.N., et al. Transcendental consciousness: a fourth state of consciousness beyond sleep, dreaming, and waking. in J. Gackenbach (ed.), Sleep and Dreams: A Sourcebook, New York: Garland Publishing, Inc., 282–315, 1986.

Alexander C.N., et al. Growth of higher stages of consciousness: Maharishi’s Vedic psychology of human development. in Charles N. Alexander and Ellen J. Langer (eds.), Higher Stages of Human Development: Perspectives on Adult Growth. New York: Oxford University Press (1990).

Alexander C. N., et al. Major issues in the exploration of adult growth. In C. N. Alexander and E. J. Langer (Eds.), Higher stages of human development: Perspectives on adult growth (p. 3-32). New York: Oxford University Press, 1990.

Alexander C. N., et al. Advanced human development in the Vedic Psychology of Maharishi Mahesh Yogi: Theory and research. In M. E. Miller and S. R. Cook-Greuter (Eds.), Transcendence and mature thought in adulthood: The further reaches of adult development (pp. 39-70). Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1994.

Alexander C.N., et al. Effect of Practice of The Children’s Transcendental Meditation Technique on Cognitive Stage Development: Acquisition And Consolidation of Conservation, Journal of Social Behavior and Personality, 17, 21-46, 2005.

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, self-actualization, and psychological health: A conceptual overview and statistical meta-analysis. Journal of Social Behavior and Personality 6: 189-247, 1991.

Chandler H.M., et al. Transcendental Meditation and postconventional self-development: A 10-year longitudinal study. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 93–121, 2005.

Gelderloos P. Cognitive orientation toward positive values in advanced participants of the TM and TM-Sidhi program. Perceptual and Motor Skills 64: 1003-1012, 1987.

Gelderloos P. Field independence of students at Maharishi School of the Age of Enlightenment and a Montessori school. Perceptual and Motor Skills 65: 613-614, 1987.

Gelderloos P. and Beto, Z. H. A. D. The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and reported experiences of transcendental consciousness. Psychologia—An International Journal of Psychology in the Orient 32(2): 91–103, 1989.

Gelderloos P., et al. Field independence of students at Maharishi School of the Age of Enlightenment and a Montessori school. Perceptual and Motor Skills 65: 613–614, 1987.

Gelderloos P., et al. Transcendence and psychological health: studies with long-term participants of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Journal of Psychology 124(2), 177–197, 1990.

Jedraczak A. The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and field independence. Perceptual and Motor Skills 59: 999-100, 1984.

Nidich S., et al. Influence of Transcendental Meditation: A replication. Journal of Counseling Psychology 20: 565-566, 1973.

Pelletier K.R. Influence of Transcendental Meditation upon autokinetic perception. Perceptual and Motor Skills 39: 1031-1034, 1974.

Seeman W., et al. Influence of Transcendental Meditation on a measure of self-actualization. Journal of Counseling Psychology 19: 184-187, 1972.

Porast delotvornosti i produktivnosti

Alexander C. N., et al. Effects of the Transcendental Meditation program on stress-reduction, health, and employee development: A prospective study in two occupational settings. Stress, Anxiety and Coping, 6, 245–262, 1993.

Alexander C. N., et al. Promoting adult psychological development: Implications for management education. Proceedings of the Association of Management, Human Resource Management 2, 133–137, 1990.

Appelle S. and Oswald L.E. Simple reaction time as a function of alertness and prior mental activity. Perceptual and Motor Skills 38: 1263-1268, 1974.

Broome R., et al. Worksite stress reduction through the Transcendental Meditation Program. Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 235–276, 2005.

Frew D.R. Transcendental Meditation and productivity. Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974.

Harung H. S., et al. Peak performance and higher states of consciousness: A study of world-class performers. Journal of Managerial Psychology, 11, (4), 3–23, 1996.

Holt W.R. et al. Transcendental Meditation vs. pseudo-meditation on visual choice reaction time. Perceptual and Motor Skills 46: 726, 1978.

McCollum B. Leadership development and self development: An empirical study. Career Development International, 4, (3). 149–154, 1999.

Schmidt-Wilk J. Developing consciousness in organizations: The Transcendental Meditation program in business. Journal of Business & Psychology, 10, (4), 429–444, 1996. – Ceo tekst

So K.T., et al. Three randomized experiments on the holistic longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on cognition. Intelligence, 29(5), 419-440, 2001.

Schmidt-Wilk J. Consciousness-based management development: Case studies of international top management teams. Journal of Transnational Management Development, 5, (3), 61–85, 2000.

Warshal D. Effects of the Transcendental Meditation technique on normal and Jendrassik reflex time. Perceptual and Motor Skills 50: 1103-1106, 1980.

Obrtanje procesa starenja i rast dugovečnosti

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity. Journal of Personality and Social Psychology 57: 950-964, 1989.

Alexander C. N., et al. The effects of Transcendental Meditation compared to other methods of relaxation in reducing risk factors, morbidity, and mortality. Homeostasis 35, 243-264, 1994.

Barnes V. A., et al. Impact of Transcendental Meditation on mortality in older African Americans—eight year follow-up. Journal of Social Behavior and Personality 17(1) 201-216, 2005.

Glaser J. L., et al. Elevated serum dehydroepiandrosterone sulfate levels in practitioners of the Transcendental Meditation (TM) and TM-Sidhi programs. Journal of Behavioral Medicine 15: 327-341, 1992.

Schneider R. H., et al. The Transcendental Meditation program: reducing the risk of heart disease and mortality and improving quality of life in African Americans. Ethnicity and Disease 11; 159-60, 2001.

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology Ceo tekst 95: 1060-1064, 2005.

Wallace R.K., et al. The effects of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program on the aging process. International Journal of Neuroscience 16: 53-58, 1982.

Viši nivoi funkcionisanja mozga

Arenander A. and Travis F.T. Brain patterns of Self-awareness. In B Beitman and J Nair, Eds. Self-Awareness Deficits. New York: W.W.Norton, 2004.

Badawi K., et al.. Electrophysiologic characteristics of respiratory suspension periods occurring during the practice of the Transcendental Meditation program. Psychosomatic Medicine 46(3): 267–276, 1984.

Banquet J.P. and Lesevre N. Event-related potentials in altered states of consciousness: Motivation, motor and sensory processes of the brain. Progress in Brain Research 54: 447-453, 1980.

Bennett J.E. and Trinder J. Hemispheric laterality and cognitive style associated with Transcendental Meditation. Psychophysiology 14: 293-296, 1977.

Dillbeck M. C. and Bronson E. C. Short-term longitudinal effects of the Transcendental Meditation technique on EEG power and coherence. International Journal of Neuroscience 14: 147–151, 1981.

Dillbec M. C., et al. Frontal EEG coherence, H-reflex recovery, concept learning, and the TM-Sidhi program. International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981.

Gallois P. Modifications neurophysiologiques et respiratoires lors de la pratique des techniques de relaxation. L’Encéphale 10: 139-144, 1984.

Goddard P.H. Reduced age-related declines of P300 latency in elderly practicing Transcendental Meditation. Psychophysiology 26: 529, 1989.

Hebert R., et al. Enhanced EEG alpha time-domain phase synchrony during Transcendental Meditation: Implications for cortical integration theory. Signal Processing, 85(11): 2213-2232, 2005.

Lyubimov N.N. Electrophysiological characteristics of mobilization of hidden brain reserves. Abstracts, the International Symposium “Physiological and Biochemical Basis of Brain Activity” (St. Petersburg, Russia: Russian Academy of Science, Institute of the Human Brain): 5, 1994.

Mason L. I., et al. Electrophysiological correlates of higher states of consciousness during sleep in long-term practitioners of the Transcendental Meditation program. Sleep 20 (2): 102-110, 1997.

McEvoy T.M., et al. Effects of meditation on brainstem auditory evoked potentials. International Journal of Neuroscience 10: 165-170, 1980.

Nidich S.I., et al. Kohlbergian cosmic perspective responses, EEG coherence, and the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Journal of Moral Education 12: 166-173, 1983.

Orme-Johnson D.W. and Haynes C.T. EEG phase coherence, pure consciousness, creativity, and TM-Sidhi experiences. International Journal of Neuroscience 13: 211–217, 1981.

Orme-Johnson D.W. and Gelderloos P. Topographic EEG brain mapping during Yogic Flying. International Journal of Neuroscience 38: 427-434, 1988.

Travis F. Eyes open and TM EEG patterns after one and after eight years of TM practice. Psychophysiology 28 (3a): S58, 1991.

Travis F. and Miskov S. P300 latency and amplitude during eyes-closed rest and Transcendental Meditation practice. Psychophysiology 31: S67 (Abstract), 1994.

Travis F. Patterns of EEG coherence, power, and contingent negative variation characterize the integration of transcendental and waking states. Biological Psychology 61: 293-319, 2002.

Travis F. T. and Orme-Johnson D. W. EEG coherence and power during yogic flying. International Journal of Neuroscience 54: 1–12, 1990.

Wallace R.K., et al. Modification of the paired H reflex through the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Experimental Neurology 79: 77-86, 1983.

Wallace R. K., et al. Modification of the paired H reflex through the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Experimental Neurology 79: 77–86, 1983.

Yamamoto S., et al. Medial prefrontal cortex and anterior cingulated cortex in the generation of alpha activity induced by Transcendental Meditation: A magnetoencephalographic study. Acta Medica Okayama, 60(1): 51-58, 2006.

Smanjena zloupotreba narkotika

Alexander C.N., et al. Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13-87, 1994.

Aron E.N. and Aron A. The patterns of reduction of drug and alcohol use among Transcendental Meditation participants. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors 2: 28-33, 1983.

Clements G., et al. The use of the Transcendental Meditation programme in the prevention of drug abuse and in the treatment of drug-addicted persons. Bulletin on Narcotics 40(1): 51–56, 1988.

Gelderloos P., et al. Effectiveness of the Transcendental Meditation program in preventing and treating substance misuse: A review. International Journal of the Addictions 26: 293–325, 1991.

Geisler M. Therapeutische Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf Drogenkonsumenten. Zeitschrift für klinische Psychologie 7(4): 235–255, 1978.

Monahan R.J. Secondary prevention of drug dependence through the Transcendental Meditation program in metropolitan Philadelphia. The International Journal of the Addictions 12: 729-754, 1977.

Orme-Johnson D. W. Transcendental Meditation as an epidemiological approach to drug and alcohol abuse: Theory, research, and financial impact evaluation. Alcoholism Treatment Quarterly, 11, 119-165, 1994.

Royer A. The role of the Transcendental Meditation technique in promoting smoking cessation: A longitudinal study. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 219-236, 1994.

Shafii M. et al. Meditation and marijuana. American Journal of Psychiatry 131: 60-63, 1974.

Shafii M. et al. Meditation and the prevention of alcohol abuse. American Journal of Psychiatry 132: 942-945, 1975.

Wallace R.K. et al. Decreased drug abuse with Transcendental Meditation: A study of 1,862 subjects. In Drug Abuse: Proceedings of the International Conference, ed. Chris J.D. Zarafonetis (Philadelphia: Lea and Febiger): 369-376, 1972.

Walton K. G., and Levitsky, D.A. A neuroendocrine mechanism for the reduction of drug use and addictions by Transcendental Meditation. Alcoholism Treatment Quarterly 11: 89-117, 1994.

Delotvorna rehabilitacija prestupnika

Abrams A.I. and Siegel L.M. The Transcendental Meditation program and rehabilitation at Folsom State Prison: A cross-validation study. Criminal Justice and Behavior 5: 3-20, 1978.

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation in criminal rehabilitation and crime prevention. Journal of Offender Rehabilitation 36 (1/2/3/4): 2003.

Alexander C. N., et al. Walpole study of the Transcendental Meditation program in maximum security prisoners I: Cross-sectional differences in development and psychopathology. Journal of Offender Rehabilitation, 36: 97-126, 2003.

Alexander C. N. and Orme-Johnson D. W. Walpole study of the Transcendental Meditation program in maximum security prisoners II: Longitudinal study of development and psychopathology. Journal of Offender Rehabilitation, 36: 127-160, 2003.

Alexander C. N., et al. Walpole study of the Transcendental Meditation program in maximum security prisoners III: Reduced recidivism. Journal of Offender Rehabilitation, 36: 161-180, 2003.

Anklesaria F. K. and King,M. S. Highlight: A community-based sentencing program for probationers. Journal of Offender Rehabilitation, 36: 35-46, 2003.

Bleick C.R. and Abrams A.I. The Transcendental Meditation program and criminal recidivism in California. Journal of Criminal Justice 15: 211-230, 1987.

Dillbeck M. C. and Abrams, A. I. The application of the Transcendental Meditation program to correction. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 11(1): 111–132, 1987.

Orme-Johnson D. W. Prison rehabilitation and crime prevention through the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. In Holistic approaches to offender rehabilitation, ed. Leonard J. Hippchen, Chapter 15, 346–383. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publishing, 1981.

Kolektivni efekat: Smanjenje kriminala and sukoba, poboljšanje ekonomskih i društvenih trendova

Smanjenje kriminala

Hagelin J.S., et al. Effects of group practice of the Transcendental Meditation program on preventing violent crime in Washington, DC: Results of the National Demonstration Project, June-July 1993. Social Indicators Research 47: 153-201, 1999.

Hatchard G.D., et al. A model for social improvement. Time series analysis of a phase transition to reduced crime in Merseyside metropolitan area. Psychology, Crime, and Law 2: 165-174, 1996.

Dillbeck M. C., et al. Consciousness as a field: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and changes in social indicators. The Journal of Mind and Behavior 8(1):67–104, 1987.

Dillbeck M.C., et al. Test of a field model of consciousness and social change: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and decreased urban crime. The Journal of Mind and Behavior 9: 457-486, 1988.

Dillbeck M.C., et al. The Transcendental Meditation program and crime rate change in a sample of forty-eight cities. Journal of Crime and Justice 4: 25-45, 1981.

Smanjenje sukoba

Davies J. L. and Alexander C. N.. Alleviating political violence through reducing collective tension: Impact Assessment analysis of the Lebanon war. Journal of Social Behavior and Personality, 17: 285-338, 2005.

Dillbeck M.C. Test of a field theory of consciousness and social change: Time series analysis of participation in the TM-Sidhi program and reduction of violent death in the U.S. Social Indicators Research 22: 399-418, 1990.

Gelderloos P., et al. Creating world peace through the collective practice of the Maharishi Technology of the Unified Field: Improved U.S.-Soviet relations. Social Science Perspectives Journal, 2(4): 80–94, 1988.

Gelderloos P., et al. The dynamics of US–Soviet relations, 1979–1986: Effects of reducing social stress through the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, VA: American Statistical Association): 297-302, 1990.

Orme-Johnson D.W., et al. Preventing terrorism and international conflict: Effects of large assemblies of participants in the Transcendental Meditation and TM-Sidhi programs. Journal of Offender Rehabilitation 36: 283-302, 2003.

Orme-Johnson D.W., et al. International peace project in the Middle East: The effect of the Maharishi Technology of the Unified Field. Journal of Conflict Resolution 32: 776-812, 1988.

Orme-Johnson D. W., et al. The effects of the Maharishi Technology of the Unified Field: Reply to a methodological critique. Journal of Conflict Resolution 34:756–768, 1990.

Poboljšanje ekonomskih i društvenih trendova kao i opšteg kvaliteta života

Assimakis P.D. and Dillbeck M.C. Time series analysis of improved quality of life in Canada: Social change, collective consciousness, and the TM-Sidhi program. Psychological Reports 76: 1171-1193, 1995.

Cavanaugh K.L. and King K.D. Simultaneous transfer function analysis of Okun’s misery index: Improvements in the economic quality of life through Maharishi’s Vedic Science and technology of consciousness. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section (Alexandria, VA: American Statistical Association): 491-496, 1988.

Cavanaugh K. L., et al. A multiple-input transfer function model of Okun’s misery index: An empirical test of the Maharishi Effect. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section, 565-570, 1989:

Cavanaugh K. L., et al. Consciousness and the quality of economic life: empirical research on the macroeconomic effects of the collective practice of Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Proceedings of the Midwest Management Society (Chicago, IL: Midwest Management Society) 183-190, 1989.

Cavanaugh K.L., et al. Time series analysis of U.S. and Canadian inflation and unemployment: A test of a field-theoretic hypothesis. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section (Alexandria, VA: American Statistical Association): 799-804, 1987.

Dillbeck M.C. and Rainforth, M.V. Impact assessment analysis of behavioral quality of life indices: Effects of group practice of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program. Proceedings of the Social Statistics Section of the American Statistical Association (Alexandria, VA: American Statistical Association): 38-43, 1996.

Dillbeck M.C., et al. Consciousness as a field: The Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and changes in social indicators. The Journal of Mind and Behavior 8: 67-104, 1987.

Orme-Johnson D. W. and P. Gelderloos. The long-term effects of the Maharishi Technology of the Unified Field on the quality of life in the United States (1960 to 1983). Social Science Perspectives Journal 2(4):127-146, 1988.

 

Transcendental Meditation, Self-actualization, and Psychological Health: A conceptual overview and statistical meta-analysis Alexander, C. N., Rainforth, M. V., & Gelderloos, P., Journal of Social Behavior & Personality, 6(5), 189-248, 1991.

Rezime

Prikazuje životni ciklus teze razvoja zasnovanom na Vedskoj psihologiji Mahariši Maheš Jogija. Ova teza predlaže da sistematska transcedencija, koja je postignuta kroz tehniku Transcedentalne meditacije, postiže samo-realizaciju. Statistička meta analiza je prikazana na 42 studije  na efektima TM tehnike i drugim oblicima meditacije i opuštanja radi samo-realizacije. Veličina efekta TM-a na sveukupnu samo-realizaciju je bila približno 3 puta veća nego kod drugih oblika meditacije i opuštanja. Analiza faktora 12 merenja inventara lične orijentacije pokazala su 3 nezavisna faktora: Afektivna zrelost, integrativna perspektiva na sebstvo i svet i otporno osećanje sebstva. Na ova 3 faktora, efekat TM-a je bio tri puta veći. Magnituda ovih konzistentnih diferencijalnih efekata implicira da sistematska transcedentacije je ključni faktor.  (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved)

Šta znači meditacija apsolutno bez napora?

  • Nema pokušavanja da “ispraznite um”
  • Nema praćenja misli
  • Nema koncentrisanja
  • Nema kontrolisanja uma

Garantujemo da ćete biti zadovoljni

U poslednjih 50 godina, TM tehnika se uvek pokazal efektivna kod milione ljudi svih načina života, kutura i iskustava.

Iz ovog razloga, kurs TM tehnike garantuje da će te biti zadovoljni. Pitajte svog lokalnog sertifikovanog učitelja za više detalja.

Doživotna usluga podrške

Sve ovo je dostupno bez dodatnog plaćanja ukoliko i kada Vam je potrebno:

  • Lični saveti jedan na jedan provere Vašeg praktikovanja TM tehnike odnosno da li je pravilno praktikujete i šta je potrebno da korigujete.
  • Ponovno osvežavanje znanja o TM-u
  • Pristup sertifikovanim TM učiteljima bilo gde u Srbiji da Vam odgovore na sva Vaša pitanja

TM zajednica

Bićete pozvani na napredne lekcije, specijalne događaje, grupne meditacije, proslave, upotrebe online resursa i baza znanja i još puno dodatnih stvari koje Vam mogu koristiti.

Personalizovane jedan na jedan instrukcije

TM instrukcije nisu univerzalne. One su pažljivo personalizovane za Vas od strane sertifikovanog učitelja TM-a. Takođe dobijate i grupna predavanja sa dodatnim instrukcijama, obezbeđujući maksimalne dobrobiti od ove lake tehnike u kojoj se uživa.

Autentična TM tehnika

Samo sertifikovani TM učitelji mogu da Vas nauče autentičnoj TM tehnici. Oni su uspešno savladali kompletan intenzivan trening od 5 meseci i održavaju svoju sertifikaciju kroz konstantne profesionalne kurseve.