Kotizacioni list

Unapređenje  zdravlja zemljišta, čoveka i okruženja, 5-7.04.2019, Beograd,

Kotizacioni List

1.

Ime i prezime:

 

2.

Godina rođenja:

 

3.

(na donja pitanja ne morate odgovoriti ako ne želite)

Radni odnos/ studentski status:

 

4.

Zanimanje/ školska sprema:

 

5

E-mail adresa i telefon:

 

6

Da li ste do sada pohđali neki sličan seminar (ako jeste navedite koji)

 

7

Šta očekujete od ovog seminara?

 

8

Zainteresovan/a sam za proizvodnju hrane na ovaj način uz podršku i garantovan otkup

 

9

Zainteresovan/a sam  za nabavku prirodne hrane bez hemije

 

10

Vaš predlogŠta bi želeli da čujete na kursu

 

 

Molimo vas da ovaj prijavni list ispunjen vratite mailom. Od vas ne tražimo lične podatke, već  samo one relevantne za bolju pripremu i upoznavanje sa vama.

Popunjenu prijavnicu vratite na e-mail: [email protected]

P L A Ć A NJ E

Kotizacija po polazniku za MVP je 7.500,00 dinara

 Najkasnije do 4-og aprila 2019. treba uplatiti rezervaciju u iznosu od 3 000,00 dinara

 na žiro račun: 205-153388-92,

Korisnik, Savez za TM Srbije, Miroslava Popovića 25, Beograd

Svrha uplate: rezervacija za MVP

Ostatak uplate 4 500,00 din do pune kotizacije  možete uplatiti najkasnije dolaskom na seminar MVP,  5. 04. 2019.god.

Seminar počinje u petak 5.04.2019.god od 19.00-20.30 sa pregledom seminara i nastalja se u subotu 6 i nedelju 7.04.2019 od 10.30-17.30 sa pauzom za ručak od 12.30-14.00.