Dejvid Linč

You are currently viewing Dejvid Linč

Dejvid LinčDragi prijatelji, zamoljen sam da kažem nešto o meditaciji danas. Pitanje je bilo „Zašto meditiram?“. Ja praktikujem transcendentalnu meditaciju kako je podučava Mahariši Maheš Jogi.

Pre nego što sam počeo s TM-om, isprobao sam mnoge druge vrste meditacija i po nešto u svakoj od njih mi je reklo da one nisu bile za mene. Kada sam čuo za transcendentalnu meditaciju od moje sestre koja je upravo počela, svidelo mi se ono što je rekla o svim drugim formama koje sam isprobao. I kao što sam već rekao, čuo sam promenu u glasu moje sestre. Čuo sam više sreće, više samouverenosti. I rekao sam „Ja hoću ovu transcendentalnu meditaciju.“

Pretpostavljam da ljudi počinju da meditiraju iz mnogih različitih razloga, međutim, svako ko počne dobiće pored dobrobiti koje traži i mnoge druge koristi takođe. Ja sam se zainteresovao za meditaciju kada sam čuo izraz „Prava sreća nije napolju, prava sreća leži unutra.“ Prepoznao sam istinu, ali ovaj izraz vam ne kaže gde je u nama prava sreća niti kako do nje doći.

Jednoga dana mi je sinulo da bi meditacija mogla da bude put koji koji vodi unutra.

Lepota transcendentalne meditacije je u tome što daje nenaporno transcendiranje. Ona nije naporna forma meditacije, nije koncentracija, niti je kontemplacija. Ona je jedinstveni oblik meditacije, mentalna tehnika, drevna forma meditacije koju je Mahariši doneo ovom vremenu.

Dejvid Linč.

U osnovi sve materije i uma je jedno večno polje koje je izvan relativnosti, koje je nerelativno, apsolutno. Ovo polje ima mnogo imena. Kvantna fizika ga naziva Jedinstveno polje. Poznato je takođe kao Transcendentno, Bitak, Izvor, Totalnost, Okean čiste svesti, Sopstvo. Ovo polje je taj nivo života koji je uvek postojao, koji postoji sada i koji će postojati uvek.

Kada čovek stvarno transcendira i iskusi najdublji nivo života, njegova svest biva nadahnuta i počinje da se širi ma kakva da je do tada bila. Svi mi kao ljudska bića imamo svest, ali ne svi podjednako. Ukupni potencijal svakoga od nas je beskonačna svest, prosvetljenje, potpuno ispunjenje, beskonačno blaženstvo, oslobođenje.

Čistoj svesti su svojstveni svi pozitivni kvaliteti – inteligencija, kreativnost, sreća, ljubav, energija, moć i spokoj. Kada je redovan u praksi transcendentalne meditacije, čovek može da transcendira mnogo puta u svakoj meditaciji i da stvarno uživa u mnogim blagodetima koje mu unapređuju život. Ovi pozitivni kvaliteti razvijaju se iz dana u dan. Usputni efekat je da se negativnost povlači. Stres, anksioznost, napetost, tuga, depresija, mržnja, ljutnja i strah počinju da nestaju i to je tako veličanstven osećaj slobode za ljudsko biće. Svi izvori stresa i dalje postoje, ali pošto pozitivnost jača, ove negativnosti sve manje mogu da nas povrede.

Lično, osetio sam veoma veliko olakšanje kada je taj teški oblak negativnosti počeo da se razilazi. I kao što sam pomenuo, kada je negativnost koja me je do tada gušila kao neko gumeno klovnovsko odelo, počela da nestaje, bio je to sjajan osećaj slobode. Sve više sreće sam osećao u svemu što sam radio, ideje kao da su prtitcale slobodnije. Osećao sam više energije, a ljude sam počeo da doživljavam kao ljude koje volim sve više. Osećao sam se zdravije i udobnije u svom telu. Ceo svet mi je izgledao bolje.

Postoji izraz: „Svet je onakav kakav si ti.“ Mislim da ovo znači da on može da ostane isti stari svet ali kada se mi menjamo na bolje, isti stari svet počinje da izgleda sve bolje.

Fondacija Dejvida Linča za obrazovanje zasnovano na svesti i svetski mir (David Lynch Foundation for Consciousness Based Education and World Peace) počela je da prikuplja novac za obučavanje učenika i studenata koji žele da nuče tehniku transcendentalne meditacije širom sveta. Do sada smo pomogli 250 000 učenika da nauče ovu tehniku i dobiju koristi od nje. Fondacija takođe ima ogranke za finansiranje programa za zatvorenike, zatvorske čuvare, decu uvučenu u dečju prostituciju, beskućnike, američke indijance koji pate od dijabetesa i alkoholizma, veterane koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja. I uvek je isto. Ma koliko da je patnja velika ili ma koliko da je mnogo stresa ili koiko agonije, kada dobiju ovu tehniku ljudi postaju srećniji. Počinju da se osećaju bolje. Počinju da doživljavaju da patnja nestaje i kažu da im se vraća život i da vide dobru budućnost.

Za ljude je prirodno da transcendiraju. Mnogi su transcendirali i bez tehnike, ali nisu znali kako se to desilo. Transcendentalna meditacija je tehnika koja čoveku pruža priliku da transcendira – prvi put, svaki put.

Na svetu postoje mnogi programi za pomoć ljudima. Ali nažalost, većina njih nudi samo površna rešenja, a površna rešenja nikada stvarno ne pomažu. Nikada ne razrešavaju duboku muku, patnju, bes niti mržnju unutar čoveka. Kada neko može da transcendira i upije sva pozitivna svojstva tog divnog polja čiste svesti, to je kao da izbacuje prljavštinu iz mašine i oblaže je zlatom.

Ajnštajn je rekao da ne možete rešiti problem na nivou na kome problem postoji, morate ga rešavati na dubljem nivou. Ne možemo dopreti dublje od Jedinstvnog polja, Okeana čiste svesti, Bitka. Ovo polje je takođe poznato kao Carstvo nebesko koje je u nama. Zamislite samo kako je divno sesti tiho, zatvoriti oči, početi tehniku i posećivati Carstvo nebesko svakoga dana.

Veterani koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, na osnovu onoga što sam čuo, ne dobijaju pomoć koja im stvarno omogućava da se vrate u život, koja im stvarno olakšava patnju. Sada imamo zabeležena iskustva veterana koji su naučili tehniku transcendentalne meditacije i divno je čuti njihove priče o tome kako je ona spasila njihov život i pomogla životu njihovih prijatelja i porodica.

Mahariši je ovu drevnu, veličanstvenu tehniku učinio dostupnom,učinio dostupnom drevnu veličanstvenu tehniku, ona je blagoslov za ljude. Iskoristite njena preimućstva, gvožđe se kuje dok je vruće.

Vaš prijatelj, Dejvid