Vakseri i Antivakseri – pad moderne civilizacije

You are currently viewing Vakseri i Antivakseri – pad moderne civilizacije

Evo da pogledamo i tu temu vakcinacije (koja je izgleda jako popularna) iz jednog drugačijeg ugla. Kako je došlo do toga da sve veći broj ljudi ne veruje u tekovine moderne medicine koji su de facto spasile upravo ovaj moderan svet i naš konformistički način života?

Kada ekonomija zameni ljudsku empatiju – sve se pretvara u korist. Moral ostaje bez osnova i sve je na prodaju, a vredi i ona rečenica da svako ima svoju cenu. Junaci, moral i etika odlaze u književnost. Tada više niko nikome ne veruje i svi misle da se sve svodi na prevaru.

Nisu antivakseri problem, oni su posledica. Posledica dugogodišnjeg rada na nepoverenju u svim segmentima društva. To nepoverenje je išlo do toga da ljudi sumnjaju čak i u oblik naše planete. Toliko su ljudi izgubili poverenje u sve. Nije tu vlast u pitanju, više se ne veruje nikome.

Zašto je to tako?

vakseri i antivakseri

Materijalizam i ekonomija

Do nepoverenja dolazi kada društva jačaju samo ekonomski i materijalno zanemarujući prave ljudske vrednosti bez kojih ni jedno društvo ne može da opstane dugo. Moral, etika i pravednost u nestajanju dovode do spontanog raspada. To oni koji vode društva moraju da vide ili će sve izgubiti, oni, a i mi jer raspad takvih društava nije bezazlen zbog nakupljenog nezadovoljstva.

U svetu u kome korporacije vladaju, sam pojedinac, makar bio i lider korporacije, više nije bitan. Takva društva su osuđena na kruti materijalizam, na sivu ekonomiju bez primesa ikakvog morala ili etike. Ne zato što su pojedinci takvi, već zato što priroda korporacije jeste samo ekonomski rast. Kakva zamka, a?

Čovek kao biće iz prirode, sa emocijama i empatijom ka svim bićima, svesno ili samo podsvesno nije važno, po prirodi je protiv korporativnih težnji koje su u suprotnosti sa evolucijom čoveka. I tada…

Svesno ili nesvesno čovek će početi da se suprotstavlja korporativnom kapitalizmu. U početku samo oni koji imaju jake moralno-etičke vrednosti, a zatim svi ljudi na planeti. Da prenesemo sada ovo na praktičan slučaj vakcinacije. Ljudi ne žele vakcine koje prave korporacije nego države. Ljudi žele podsvesno zaštitu države od korporacija. Zato treba ojačati socijalizam u kapitalističkim državama ili će se sve raspasti. Ta geneza dve različite strukture društva koja je razvijana u borbi jednog protiv drugog (hladni rat), spasiće modernu civilizaciju.

Kako pomoći pojedincu i državi da se izbori sa situacijom?

Samo na jedan način, jačanjem koherencije i stabilnosti u pojedincu koje se prenosi automatski i na društvo, tj. kroz razvoj svesti pojedinaca i društava. Kako se to postiže? To danas popularno zovemo rad na sebi , kojim pojedinac postaje jači, stabilniji, harmoničniji, korisniji sebi i društvu. U rad na sebi su uključeni razni vidovi za zdraviji način života, dovoljno fizičkog vežbanja koje je često zapostavljeno, razni sportovi, zdravija ishrana i brojne spiritualne tehnike. Danas su poznate brojne spiritualne tehnike, kao na primer, joga, reiki, molitva-tihovanje, majnfulnes, vođene meditacije, zen meditacije, a posebno delotvornom se pokazao, drevni oblik meditacije danas poznat kao transcendentalana meditacija ili skraćeno TM.

Rešenje je jačati veze s prirodom unutar samog čoveka, naučite da meditirate ili šta god da znate da podiže svest, to radite. Što pre podignemo kolektivnu svest države lakše će oni koji je vode moći da se izbore sa svim problemima i omogućiti svima bolji i sigurniji život.

I ljudi, ne kukajte na vlast. Svaka vlast je samo odraz naše zajedničke ili kolektivne svesti nas pojedinaca koji živimo u jednoj zemlji. Preuzmimo svi sami odgovornost za svoje postupke, povećajmo nivo sklada s prirodom, radimo na poboljšanju duhovnog i fizičkog zdravlja, doprinosimo jačanju sloge i razumevanja pa će i vlast biti više podržavajuća.

Šta je zapravo problem mentaliteta u našem društvu, pročitajte na blogu.