VASTU PAVILJON, VISOKO, BOSNA I HERCEGOVINA

O mističnosti piramida

Piramida je arhetipska forma koju nalazimo u svim starim, naizgled nepovezanim kulturama sveta (civilizacije Veda, Egipta, Maja, itd.)

Piramida je glavna tema lokacije (grad Visoko sa svojim nedavno otkrivenim piramidama).

Takođe i tradicionalna bosanska planinska kuća je piramidalna, sa naglašenim krovom.

Geometriju piramidalne Yantre nalazimo u Indiji, na bosanskim ćilimima, u Švedskoj, kod Navaho indijanaca i drugde po svetu. Da li je ona potekla sa jednog mesta pa se raširila ka ovim naizgled nespojivim civilizacijama? Ili, što je još intrigantnije, da li je svaka civilizacija ponaosob došla do nje spontano?

Inicijativa za izgradnju „kolevke znanja“ u Visokom

Uz dozvolu i saradnju sa Semirom Osmanagićem, čovekom zaslužnim za otkriće Bosanskih piramida, nac. direktor TM pokreta u Srbiji, Dejan Berbatović, pokreće inicijativu za izgradnju Vastu paviljona. Realizacija ovog projekta je motivisana željom da se u okviru kompleksa Bosanskih piramida napravi kuća, koju će svi moći da posete i meditiraju na ovom snažnom energetskom mestu.

Kuća je projektovana po Vastu principima koje je 12.000 god. pre n.e. koncipirao Rishi Mayan. Ovaj tip objekta se zove Dhyana Garbha (u prevodu „kolevka znanja“), i generisaće energiju duhovnog znanja.

Idejne skice: Vastu paviljon u kompleksu piramida (Visoko, Bosna i Hercegovina)

Idejna skica - vastu paviljon u kompleksu piramida - Visoko, Bosna i Hercegovina - 1

Idejna skica vastu paviljona u kompleksu piramida - Visoko, Bosna i Hercegovina - 2

Idejna skica - vastu paviljon u kompleksu piramida - Visoko, Bosna i Hercegovina - 3

Idejna skica vastu paviljona u kompleksu piramida - Visoko, Bosna i Hercegovina - 4

Ova kuća je živi organizam (živo biće) i treba se prema njoj tako i ponašati. Ona ima duhovni karakter (deluje na nivou duše), pa nije preporučljivo u njoj raditi „prljave“ stvari, koristiti je kao skladište ili slično.

Poželjno je u njoj boraviti, razgovarati, meditirati, i sl. Duhovno razvijene osobe će boraveći u njoj dobiti onaj dodatni impuls neophodan za iskorak ka duhovnim uvidima ili čak i ka prosvetljenju.

Za obične ljude i u svakodnevnom životu ova kuća će generisati mir, blagost i zaštitu od negativnih uticaja. U njoj će vladati sklad.

Na osnovu opisanog Maharishijevog efekta, ova kuća će generisati duhovnu energiju i van nje, i predstavljaće svetionik duhovne energije u okruženju.

Učestvujte i Vi u kreiranju ovog značajnog duhovnog objekta

Posle 30.000 godina, ovo mesto je ponovo oživelo, a Vi možete učestvovati u njegovoj obnovi i izgradnji snažnog energetskog objekta prema drevnim Vastu principima.

Donirajte i  pomozite da  zajedno kreiramo ovo blagodetno mesto za boravak i spoznaju životnih mudrosti, koje će podsticati harmoniju i duhovno razviće na našim prostorima.

Kao zahvalnost za donaciju, Vaše ime će biti adekvatno istaknuto u blizini same kuće.