Read more about the article Prolećni Istočnoevropski Skup Svetskog Mira-WPA-Titel 2013
Hotel Tisa

Prolećni Istočnoevropski Skup Svetskog Mira-WPA-Titel 2013

Savez za transcendentalnu meditaciju Srbije organizuje u Titelu, u hotelu Tisa osmodnevni, Prolećni Istočnoevropski Skup Svetskog Mira-WPA-Titel 2013 - od 28.04 do 6. 05. 2013.god, povodom trideset godina od Maharišijeve posete našem regionu.

Skup traje osam dana, a prijavljivanje do 15.aprila.

Pročitaj jošProlećni Istočnoevropski Skup Svetskog Mira-WPA-Titel 2013
Read more about the article Razlike izmedju raznih vrsta meditacija
Meditacija. Autor: Tosaporn Boonyarangkul, Tajland

Razlike izmedju raznih vrsta meditacija

Meditacija je reč koju danas ljudi rado koriste, mada većina uopšte ne zna šta ona znači. Ne samo ljudi koji žele da nauče neki oblik meditacije, već i veliki broj onih koji upražnjavaju odredjenu tehniku, brkaju pojmove i misle da je meditacija određeno stanje u koje treba "upasti" ili proces iskorenjivanja misli, kontrole uma, stvaranje pozitivnosti... Druga česta greška aspiranata i početnika je da mešaju razne sisteme joge sa meditacijom, kao i cilj vežbe sa samim procesom. Svrha ovog teksta je da ukloni ove široko rasprostranjene zablude i baci više svetla na to šta meditacija zapravo jeste i koje su bitne razlike izmedju različitih sistema.

Pročitaj jošRazlike izmedju raznih vrsta meditacija

Kejti Peri

Keti Peri"I have been meditating for two years now, and it’s the best thing I have ever done to help bring more creativity, positive energy and peace to my life." - Katy Perry

Meditiram dve godine i to je bolje od svega što sam ikada učinila u svom životu da bih povećala svoju kreativnost, pozitivnu energiju i mir. Kejti Peri

Pročitaj jošKejti Peri