Do boljeg imuniteta sa Mahariši Ajurvedom

Govori Dr sci. med dr Gordana Marković Petrović , lekar Mahariši Ajurvede, svetski poznati predavač u oblasti ajurvedske medicine.


Krajem februara 2020. godine, na poziv Vlade Indije, održala je predavanje o Mahariši Ajurvedi na jednom od, do sada, najznačajnijih svetskih skupova za primenu holističke, integrativne medicine, na kome je Mahariši Ajurveda prepoznata kao celovit i potpun sistem za unapređenje zdravlja.