Izaberite Vašu kategoriju

Izaberite Vaš status

Cena TM kursa sa BESPLATNOM doživotnom podrškom

11800 rsd

23600 rsd

17700 rsd

11800 rsd

5900 rsd

23600 rsd

35400 rsd

Ova kotizacija obuhvata:
1. Uvodno predavanje o TM-u, Dr. Tony Nadera (prvi korak, pogledali ste)
2. Pripremno predavanje i razgovor sa instruktorom oko 30 minuta ( drugi i treći korak )
3. Četiri sastanka praktičnog učenja, dan za danom u trajanju po oko 60 minuta ( četvrti, peti, šesti i sedmi korak)
4. Četvoromesečni prateći program.