Naša istraživanja su pokazala povoljan uticaj transcendentalne meditacije na zdravlje nekih od pacijenata.