Stvaralaštvo

Nervni obrasci tokom razmišljanja i EEG istraživanja pokazuju da upražnjavanje TM stvara jedinstveno stanje odmorne budnosti, što se može videti u smanjenoj aktivnosti talamusa (deo mozga koji izdaje "uputstva" svim ostalim delovima) i povećanoj aktivnosti u prednjoj i bočnim sferama kore (dva polja sa belim krugovima).

Optimalan rad mozga

Tokom vežbe transcendentalne meditacije, svesni duh dolazi u dodir s izvorom misli. Izvor misli je beskonačni rezervoar sve kreativnosti, inteligencije i sklada. Kada posle meditacije duh postaje aktivan, njegova aktivnost je prožeta ovim kvalitetima. Unutrašnji kreativni genije svakog vežbača počinje da se otkriva, što je naročito važno za profesionalce koji se bave umetnošću, reklamom, sportom i sličnim poslovima.

Brojna naučna istraživanja pokazuju da tokom vežbe TM dolazi do oživljavanja čitavog mozga, pa čak i onih delova koji nisu u svakodnevnoj upotrebi. Ova oživljenost i usklađenost leve i desne hemisfere dovode do značajnog porasta kako likovne, tako i verbalne kreativnosti kod ljudi koji redovno vežbaju transcendentalnu meditaciju

Baruti KMT, 43, Atlanta, Džordžija

Baruti KMT, 43, Atlanta, Džordžija

T   M je tehnika koja mi dopušta da smirim duh i neposredno iskusim duboku unutrašnju tišinu. Bilo da sam u areni pisanja, govorenja ili drugih brojnih zanimljivih oblasti, TM mi dopušta da izrazim veći stepen stvaralaštva, što koristi i meni i svima sa kojima sam u kontaktu.

Julie Stephen, 39, New York

Julie Stephen, 39, New York

T   ranscendentalna meditacija mi je pomogla da umirim "unutrašnji dijalog". Pomogla mi je da postanem smirenija i u tom stanju se čini da rešenja i ideje prirodno i lako isplivavaju na površinu. To život čini radosnijim.

Mehdi Pakfetrat, 28, Shiraz, Iran

Mehdi Pakfetrat, 28, Shiraz, Iran

J   a sam profesionalni programer i TM mi veoma pomaže u jasnijem i preciznijem rezmišljanju pri dizajniranju kompjuterskih programa. Ovu jasnoću duha osećam i izvan radnog mesta.