Dobrobiti transcedendentalne meditacije

Šta spada u najvažnije dobrobiti meditacije?

Smanjivanje stresa. Duboki odmor koji se stiče tokom vežbanja TM omogućava sistemu duh-telo da prirodno ukloni stres i napetost. Ljudi koji su počeli da meditiraju najčešće primete da osećaju manje stresa i da smirenije deluju u napetim okolnostima. Kada se tokom upražnjavanja TM stres u nervnom sistemu smanjuje, ljudi prirodno osećaju dobrobiti kao što su bolji san i jasnije mišljenje.

Više od 600 naučnih istraživanja pokazalo je da svakodnevno vežbanje TM stvara širog opseg dobrih uticaja na duh, telo i okolinu.