Zalivaj koren da bi uživao u plodovima

Napisao: Vladimir Čobić

Tagovano kao: maharisi

Psiholozi kažu da savremeni čovek koristi samo 5–10% svog mentalnog potencijala, a da su geniji (kao Tesla ili Ajnštajn) koristili oko 15–20%.

To praktično znači da savremeni čovek živi samo 5% života, 5% sreće i ispunjenja koje mu je Priroda namenila. Ostalih 95% je neiskorišćeno i otuda sva patnja, sve bolesti i svi promašaji modernog čovečanstva.

Transcendentalna meditacija je prirodna, jednostavna, nenaporna tehnika za razvoj potpunog duhovnog, mentalnog i telesnog potencijala svakog čoveka na Zemlji. Transcendentalna meditacija je misaona tehnika koja se uči i vežba bez ikakvih napora i nisu potrebni bilo kakvi specijalni uslovi – treba samo imati mesto gde se može udobno sedeti oko 20 minuta.

TM omogućava svakome – nezavisno od uzrasta, vere, pola, rase, obrazovanja i stepena psihofizičkog razvoja - da sistematski, dan za danom razvija svoj mentalni potencijal. Za vreme vežbanja, svesni duh se širi i kreće se ka unutra, sve dok ne dosegne izvor misli.